לא חלף חודש מאז פירסם אתר אשדוד נט כי בית המשפט הפך החלטה של ועדת המכרזים בעירייה, והנה שוב ביקורת נשמעת מבית המשפט על התנהלות העירייה במכרז שפירסמה וביטלה. ההרפתקאה הזו עלתה לנו, משלמי המיסים כמה עשרות אלפי שקלים, זמן יקר של בית המשפט ועבודה שנעשתה להוצאת המכרז מלכתחילה.

אופס מצטערים שכחנו פרק במכרז

באוגוסט 2016 פרסמה עיריית אשדוד מכרז, שנועד "להפעלת שירותים לקשישים, לעולים, לילדים ונוער ולאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בעיר אשדוד". עיקרי ההתקשרות במכרז, כפי שפורטו בו, היו להפעיל מסגרות המספקות שירותים קהילתיים לקשישים, עולים, ילדים ונוער ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. הזוכה במכרז אמור היה להיות אחראי על הבטחת הפעילות השוטפת, כולל העסקת כוח האדם הנדרש, במבנים אשר יוקצו לשם כך על ידי העירייה.

שתי מתמודדות הגישו הצעות במכרז: האגודה לבריאות הציבור והאגודה למען הקשיש והחברה באשדוד. במהלך חודש ספטמבר נפתחו ההצעות, וההצעה של האגודה לבריאות הציבור הייתה ההצעה הזולה ביותר. ההכרעה על הזוכה במכרז הועברה לידי מנהל האגף לשירותים חברתיים וראש מינהל שירותים חברתיים. שלושה חודשים חלפו וועדת המכרזים הודיעה כי היא מקבלת את המלצת ראש מינהל השירותים החברתיים, והיא מבטלת את המכרז ויוצאת למכרז חדש. "לאור העובדה כי נשמט פרק משמעותי במסמכי המכרז ואשר היה אמור להוות חלק מהמכרז ולפיו הגוף שיזכה ישתתף בסכום של לפחות חצי מליון ש"ח בהקמת מרכז יום לתשושי נפש ו/או בפרוייקטים נוספים בתקופת ההסכם" נכתב בהחלטה לביטול המכרז.

האגודה לבריאות הציבור, שהצעתה הייתה הזולה ביותר במכרז, הגישה עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים בב"ש, וטענה כי כי החלטת ועדת המכרזים התקבלה על בסיס תשתית עובדתית ומשפטית חסרה ועל כן דינה בטלות. עוד טענה האגודה כי לא הוצג כל מסמך המוכיח, כי אכן היה בכוונת העירייה, בזמן אמת, לכלול פרק נוסף במכרז. בנוסף טענות באגודה לבריאות הציבור כי אין לבטל מכרז בשל פגם שנפל באשמת הרשות, לאחר שההצעות גולו לכלל משתתפי המכרז.

העירייה מודיעה במפתיע: אנחנו נפעיל את השירותים

זמן קצר לאחר הגשת העתירה, הודיעה העירייה לבית המשפט כי לאחר הגשת העתירה נערכה בעירייה בחינה מחודשת באשר לאופן מתן השירותים לקשישים, עולים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים. בישיבה רבת משתתפים הוחלט שלא לפרסם מכרז לקבלת השירותים, נשוא המכרז, אלא לבצעם באופן עצמאי באמצעות החברה העירונית והעמותה העירונית, על מנת להבטיח מתן שירות מיטבי, מפוקח וראוי. בנסיבות אלה, סבורה העירייה כי העתירה אינה רלוונטית עוד, שכן היא תוקפת את החלטת ועדת המכרזים ואת ההחלטה שלא לפרסם מכרז חדש. בהמשך עדכנה העירייה, כי בדיון נוסף של ועדת המכרזים הוחלט לבטל את המכרז ולבצע את השירות באמצעים עצמאיים של העירייה.

השופטת שרה דברת: "על פני הדברים, ביטול המכרז מהטעמים האמורים אינו עומד במבחן הסבירות"

בהחלטה שקיבלה השופטת בעתירה, היא מעבירה ביקורת על התנהלות ועדת המכרזים של העירייה, על ביטול המכרז ויציאה למכרז חדש, ובסופו של דבר על הכוונה להפעיל את השירותים באמצעות החברות העירוניות. 

"קיים קושי לקבל את עמדת העירייה, כי המכרז היה אמור לכלול מלכתחילה תנאי אשר ידרוש את השתתפות הגוף הזוכה בהקמת מרכז יום לתשושי נפש, בעלות מינימלית של חצי מליון ש"ח. המדובר בתנאי משמעותי, אשר חורג באופן ניכר מאופי הפעולות הכלולות במכרז - אשר כולן נוגעות להפעלת שירותים במבנים קיימים, ולא לבניית מבנים אחרים", כתבה השופטת דברת בהחלטתה.

עוד מציינת השופטת דברת כי "גורם המשתתף במכרז זכאי להניח, כי העבודה והכספים שהושקעו על ידו בהגשת הצעה במכרז לא יוצאו לשווא וכי הרשות בחנה כראוי את המכרז טרם הוצאתו. קיים קושי רב בכך שהרשות מודיעה, מספר חודשים לאחר פתיחת ההצעות, כי נשמט ממנו תנאי מהותי". 

גם על ההחלטה להפעיל בסופו של דבר את השירותים באופן עצמאי, מותחת השופטת דברת ביקורת על העירייה והתנהלותה: "אין להתעלם מכך, כי הודעת העירייה והעיתוי בו ניתנה מעוררים תמיהות רבות. בדיון בפני הסתבר, כי הגורם המקצועי אשר קבע לבסוף, כי השירותים יבוצעו בביצוע עצמי על ידי העירייה היה בדעה זו, עוד טרם פרסום המכרז והשינוי לא בוצע באותה העת מאחר והיתה דחיפות בהוצאות המכרז בשל סיום קרוב של ההתקשרות עם המשיבה 2 (עמ' 3 לפרוטוקול). אם היתה כזו דחיפות - לא ברור מדוע השתהתה ועדת המכרזים במשך כשלושה חודשים טרם נתנה החלטתה לבטל המכרז. האמור מצביע על כך שגם לשיטת העירייה, המכרז הוצא ברשלנות ומבלי לבדוק היטב את המצב הרצוי לעירייה טרם הוצאתו".

מאחר והעתירה הייתה נגד ביטול המכרז והיציאה למכרז חדש, לא ניתן היה להכריע בעתירה בעקבות הודעת העירייה כי תפעיל את השירותים בעצמה. יחד זאת, השופטת דברת לא מתעלמת מתנהלות העירייה וקובעת: "לאור התנהלותה של העירייה, תשלם העירייה לעותרת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 40,000 ש"ח להיום".

לצפיה בפרויקטים חדשים בנדל"ן לחצו כאן

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו