משרד הפנים הורה לראש העירייה ד"ר יחיאל לסרי, להעביר מסמכים הקשורים לתחבורה הציבורית ופרויקט REWAY. 

המסמכים כוללים: ישיבות, פרוטוקולים והחלטות. העברת המסמכים מגיעה לאחר שדרישת חברת האופוזיציה הלן גלבר לא התקבלה והיא פנתה למשרד הפנים בדרישה להעברת המסמכים. 

בין היתר ביקשה גלבר את כל מסמכי "קול קורא" שהוגשו למשרד התחבורה, כל המכרזים, שפרסמה העירייה לביצוע הפרויקט בפועל כולל הצעות המתמודדים והזוכים. 

הבקשות להיתרים שיצאו לביצוע התוכנית, סקרים והערכות תקציביות. אך לא נענתה. גלבר פנתה למשרד הפנים שיורה לעירייה להעביר לידיה את המסמכים.

מוני מעתוק מ"מ הממונה על המחוז במשרד הפנים פנה בכתב אל ראש העירייה ד"ר לסרי והורה לו להעביר את המסמכים לידי חברת המועצה גלבר: "הנכם מתבקשים לפעול בהתאם לפקודת העיריות ולהעמיד לרשות חברת מועצת העיר הלן גלבר את המסמכים לעיון".

המסמכים שגלבר דורשת לחשוף:

כל מסמכי ׳קול קורא׳ שהוגשו למשרד התחבורה בשלמותם.

כל המכרזים שפרסמה העירייה לביצוע הפרויקט בפועל, כולל הצעות המתמודדים והזוכים.

כל הבקשות להיתרים שיצאו לביצוע התוכנית.

סקרים ושיתופי הציבור שנעשו אם בכלל כולל המסקנות.

הערכות התקציביות שנעשו לפרויקט ובכלל זה מהו גובה התשלום של משרד התחבורה ואופן קבלתו.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו