ישיבת מועצת העיר תתקיים ביום רביעי 2/11/16  

על סדר היום - שאילתות:

שאילתא של ד"ר לחמני בנושא "בית אבות אשדוד

שאילתא של ד"ר לחמני בנושא "התנהלות הרשות/חפ"א בנושא בניית בי"ס חורב

שאילתא של עו"ד שומר בנושא "העברת אולם הנצחת חלל צה"ל לרשותם ולבעלותם של החרדים

שאילתא של עו"ד שומר בנושא "עיכוב בהנפקת כרטיס תושב

הצעות לסדר:

"קאנטרי קלאב אשדוד "- דיון עפ"י בקשת ד"ר אלי לחמני

"חניה לנכים ליד מבני קופת חולים בעיר אשדוד"  - דיון עפ"י בקשת אינג' כצנלסון

"תמ"א 38 –הקמת יחידת בקרה,פיקוח ויעוץ מקצועי לתושבים " –  דיון עפ"י בקשת גב' גלבר

"מחיקת חובות שחלה עליהם התיישנות" - דיון עפ"י בקשת ד"ר אלי לחמני

הנושאים לדיון:

הנחת ספר דו"ח מבקר העירייה לשנת 2015 על שולחן המועצה .

מנחת מסוקים בית חולים ציבורי אסותא אשדוד-  ביטול החלטה קודמת מיום 11.3.15 וקבלת הצעת החלטה  עדכנית כנדרש

נספח להסכמי רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת "בית מדרש ומכון מעשי שלום" לצורך הגדלת הקצאת קרקע  ברח' אברהם שפירא 4 אשדוד

הסכמי רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת "חל"צ יד טאלנא " לצורך הקצאת קרקע להקמת בית כנסת רח' חיסדא 8  אשדוד

הסכמי רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת "זכרון אבישי " לצורך הקצאת קרקע להקמת בית כנסת רח' חיסדא 8  אשדוד.     

הסכמי רשות בין עיריית אשדוד לבין עמותת "בית החסידים " לצורך הקצאת קרקע להקמת בית כנסת חיסדא 8  אשדוד (ביטון).

הסכם רשות בין עיריית אשדוד לבין עמותת "משכנות שמואל" לצורך הסדרת בית כנסת קיים רח' אייר 2 אשדוד.

 הסכמי רשות ופיתוח בין עיריית אשדוד לבין עמותת "ביכנ"ס המרכזי רובע יז' אשדוד" לצורך הקצאת קרקע להקמת בית כנסת –רח' ספיר אשדוד

דיווחים:

דווח על מצבה התחזוקתי של המרינה הימית

התקדמות פרויקט השלמת הפיתוח הציבורי ברובע המרינה

דין וחשבון כספי שנתי של מכללת אשדוד לשנת 2015

אישור פרוטוקולים:

פרוטוקול מישיבת ועדת הקצאות קרקע

פרוטוקול מישיבת ועדת משנה לתמיכות

דיווח בנוגע לעבודות פיתוח בריביירה הדרומית אישור תקנון של החברה לתיירות "חופית"

פרוטוקול מישיבת הועדה לענייני ביקורת  

פרוטוקול מישיבת ועדת מחיקת חובות

פרוטוקול מישיבת ועדת איכות הסביבה

פרוטוקול מישיבת ועדת איכות הסביבה

פרוטוקול מישיבת ועדת מלגות השכלה גבוה

פרוטוקול מישיבת ועדת מל"ח וביטחון

 

 

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו