storyblocks

העמקת העיסוק בחינוך ודרישות מערכתיות לתואר מתקדם – תואר שני בחינוך

קיימות כמובן מספר סיבות שונות בגינן פונים אנשי חינוך רבים כל כך בישראל ללימודי תואר שני בחינוך.

נתחיל דווקא עם הסיבה הבירוקראטית, או ה"טכנית" יותר – במוסדות לימודים רבים במערכת החינוך הישראלית, תואר שני בחינוך מהווה דרישת סף על מנת לאייש תפקידים מסוימים, להתקדם מעבר לרף מסוים וכו'. בנוסף לכך, גם בתפקידים אותם יכולים לאייש אנשי חינוך המחזיקים "רק" בתואר ראשון, פעמים רבות קיימת תוספת שכר עבור מחזיקי תואר שני ומעלה, מה שמהווה כמובן תמריץ נוסף עבור אנשי חינוך להשלים תואר מתקדם יותר לאחר התואר הראשון ותעודת ההוראה שעשו. הדרישות המערכתיות הללו, המוכתבות על ידי משרד החינוך במרבית המקרים, הן הגיוניות ואף מתבקשות – כאשר מדובר בחינוך של הדור הצעיר במדינה, וגם כאשר מדובר באקדמיה ובמוסדות לימוד בהם לומדים גם אנשים בוגרים, קיים אינטרס המשותף לכולם כי המורים השונים, מרכזי ההוראה, מנהלים ומנהלות של מוסדות לימוד או חטיבות מסוימות בתוך אותם מוסדות וכו', יהיו אנשים משכילים יותר בעלי תואר מתקדם בחינוך, אנשים אשר הקדישו עוד כמה שנים טובות מחייהם על מנת ללמוד לעומק את תחום החינוך ולהשתפשף בו בטרם קיבלו את האחריות  הגדולה של הענקת חינוך לאנשים אחרים, ובמיוחד לילדים וצעירים.

 

סיבה מהותית נוספת בעטיה פונים אנשי חינוך רבים לתואר שני בחינוך היא הרצון הכנה להעמיק את הידיעה, ההבנה והעיסוק בעולם החינוך. בדומה לתחומי לימוד אחרים, בהם תארים מתקדמים לוקחים את הסטודנטים עמוק יותר לתוך התחום ונותנים להם כלים חדשים ומתקדמים יותר להבין ולחקור את אותו תחום בעצמם, כך בדיוק גם בעולם החינוך. במהלך העשורים והמאות האחרונות עולם החינוך, הן בארץ והן בעולם כולו, עבור תמורות, מהפכות ותהליכים עמוקים רבים. קיימות כיום אינספור גישות ושיטות חינוך שונות באינספור מקצועות ותחומים שונים. איש/אשת חינוך אשר מחזיקים בתואר שני בקיאים יותר בעולם זה ובמגוון הדעות והגישות שהוא מאכלס, כמו גם הכלים והטכניקות המתקדמות שהוא מציע למי שמעוניין להשתתף אקטיבית בחינוך והקניית ידע וערכים לאנשים אחרים ולדורות הבאים.

 

נראה, אם כן, כי לא חסרות סיבות המסבירות מדוע תחום החינוך הוא אחד התחומים המובילים בעולם הלימודים הישראלי מבחינת הנרשמים לתואר שני. עבור מי שמעוניין לעסוק בעולם החינוך, הן מבחינה בירוקראטית/טכנית והן מבחינה אישית ואינטלקטואלית מוטב להחזיק גם בתואר שני.

 

לחצו כאן למעבר לאתר מכללת אורנים

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו