יום המשפחה

בשנת 2016 היו בישראל כ-2.02 מיליון משפחות, בהשוואה לכ-1.69 מיליון משפחות בשנת 2007.

המשפחה הישראלית כוללת בממוצע 3.7 נפשות, ללא שינוי בעשור האחרון. מבין הערים הגדולות המונות 100 אלף תושבים ויותר, אחוז המשפחות הגבוה ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 17 היה בבית שמש כ-73%, לעומת כ-49% בממוצע הארצי. אחריה בני ברק, ירושלים ואשדוד נמצאת במקום הרביעי עם 3.59 נפשות למשפחה.

עשירית מכלל המשפחות עם ילדים עד גיל 17, הן משפחות חד-הוריות (כ-123 אלף), בדומה לאחוז בעשור האחרון. בראש כ-90% ממשפחות אלה עמדה אישה. כחמישית מכלל האימהות החד-הוריות עם ילדים עד גיל 17, הן רווקות, בהשוואה לכשמינית לפני עשור.

כ-95% מהזוגות בישראל הם זוגות נשואים, והיתר (כ-84 אלף זוגות) הם זוגות החיים יחד ללא נישואין. בהשוואה למדינות מפותחות שיעור הזוגות הלא נשואים החיים יחד הוא נמוך. במשקי בית של זוג עם ילדים אחוז משקי הבית עם מועסקים גבוה מאשר במשקי בית ללא ילדים (95.2% ו-66.1%, בהתאמה).

ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת במשקי בית בישראל הייתה 15,805 ש"ח. משקי בית עם ילדים הוציאו בממוצע פי 1.4 ממשקי בית ללא ילדים (18,744 ש"ח ו-13,411 ש"ח, בהתאמה).

ההוצאה של משקי בית עם ילדים על סעיף החינוך עמדה על 1,587 ש"ח. ההוצאות הגדולות ביותר היו על מעונות יום, משפחתונים וגנים פרטיים - 472 ש"ח (שהם 29.8% מסך ההוצאות לחינוך), על חוגים ושיעורי עזר - 321 ש"ח (20.2%) ועל צהרונים - 154 ש"ח (9.7%).