ההודעה של תושבי ט"ו שמופצת בשעות האחרונות ברשתות החברתיותכאב ראש לא קטן עושים תושבי רובע ט"ו שמתנגדים לתוכנית בינוי של מגדלי מגורים בלב רובע ט"ו, מה שלדבריהם יפגע קשות באיכות חייהם, וגם באיכות חיי מי שיקנו דירה בפרויקט "מתחם הצעירים". 

כזכור, התושבים מתנגדים  להקמת 750 יחידות דיור ב-11 בניינים גבוהים בלב רובע ט”ו, שכמה מהם יתנשאו לגובה 19 ו-27 קומות. מדובר בקרקע ריקה בבעלות המדינה שתחומה בין בית הספר אופק, שדרות רוטשילד ושדרות גורדון ומוגדרת "שטח חום", כלומר מיועדת למבני ציבור. אלא שבמסגרת התכנית החדשה ישונה ייעוד השטח כך ש-50 אחוז יוסבו למגורים ומסחר והיתר לפארקים, בית ספר יסודי, גני ילדים ומתנ”ס חדש.

במכתב שנשלח הערב לכל חברי מועצת העיר, כותבים התושבים: " קבוע דיון במועצת העיר בעניין רובע טו' לעניין העברת שטח השייך לציבור ללא תמורה לרשות מקרקעי ישראל. הרינו לעדכנך כי נשלח מכתב ליועץ המשפטי של עיריית אשדוד בפנייה לבחון את חוקיות ההצעה להחלטה להעברת שטח ברובע טו' לרשות מקרקעי ישראל. מטרת העברת השטח היא לאפשר קידום תכנית לבניית כ-750 יחידות דיור במגדלים בני עשרות קומות בלב שכונה המאופיינת בבנייה צמודת קרקע".

בהמשך מציינים התושבים כי השטח המדובר מיועד לשטח ציבורי פתוח ולמבני ציבור לרווחת תושבי רובע ט"ו. "הינך כחבר מועצה אחראי באופן אישי לקבלת כל החלטה שתגרום לנזק עתידי לתושבי רובע טו' והרובעים הסמוכים, בין אם במישרין או בעקיפין. במידה ותבחר, בניגוד לכל הגיון, תוך פגיעה חסרת תקדים בתושבי הרובעים ולמרות ההתראה שנשלחה ליועץ המשפטי, להצביע
בעד הענקת שטח של מעל 60 דונם השייך לתושבי העיר, תהיה חשוף באופן אישי לתביעה כספית בסכומים של מאות מיליוני
שקלים כאחראי על עצימת עיניים, או לחילופין התנהלות באופן לא אחראי ולא מידתי".

למכתב של תושבי ט"ו לחברי המועצה כנסו כאן!

במקביל לשיגור המכתב, ראשי המאבק קוראים לתושבי הרובע להגיע מחר לדיון במועצת העיר, במה שהם מגדירים "צו 8", וזאת על מנת למחות נגד הכוונה לבנות מאות יחידות דיור במגדלים ברובע.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו