נמל אשדוד

העובדים דורשים את הדחת הוועד הקיים, ויציאה לבחירות חדשות. לדברי החותמים הוועד הקיים מונה על ידי ההסתדרות, ועל אף שאדרי כבר אמר בינואר האחרון כי הגיע הזמן לבחירות חדשות, ואף נעשו צעדים רשמיים בכיוון, התהליך לא הסתיים והוועד לא הוחלף.

בראש קבוצת הדורשים עומדים אנשי הועד הקודם, שעשו לא מעט צעדים לעזיבת ההסתדרות החדשה ומעבר להסתדרות הלאומית, כולל התפטרות מן התפקיד.

הצעד יצר זעזוע גדול בנמל, וההסתדרות עשתה מאמץ גדול כדי להשיב את חברי הוועד המתפטרים לחיקה. "ההדורים יושרו וחזרנו לתמונה", אומר אחד העובדים, "עכשיו אנחנו מבקשים לפזר את הוועד שלא נבחר, ולצאת לבחירות אמיתיות".

"אנו עומדים בפני משא ומתן קריטי בנושא הרפורמה בנמלים  המחייב קיומו של ועד עובדים שקיבל אימון מעובדי הסקטור אר יבחרו בצורה דמוקרטית ובהליך תקין של בחירות", נכתב בעצומה.

אליה צורפו כאמור מאות חותמים המביעים אי אימון בוועד הקיים. על פי תקנון ועדי העובדים של ההסתדרות, במידה שקיימת הצעות אי אימון תכונס אסיפת עובדים מיוחדת  בתוך 14 יום.

תגובת ההסתדרות: "ההסתדרות פעלה ותפעל על פי תקנון ועדי העובדים".