שביל רוכבי אופניים ושביל הולכי רגל בסמוך לבית החולים באשדודבמועצת העיר אישרו אתמול קידום חוק עזר עירוני, שיקנה לפקח עירוני סמכויות באכיפת חוקי האופניים ברחבי העיר. על פי ההצעה, האכיפה תבוצע בכל הנוגע לתנועת אופניים, אופניים חשמליים, קורקינטים חשמליים, אופנועים והולכי רגל.

על פי חוק ייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (חוק של הכנסת), שנכנס לתוקפו באוגוסט 2016, נקבעו סנקציות שונות לביצוע על ידי פקח עירוני. בין השאר נקבע כי פקח עירוני יוכל להוציא את האוויר ואת השסתומים מצמיגי האופניים, לתפוס או להרחיק אופניים או קורקינט, עיכוב אדם עד להגעתו של שוטר ומתן הודעת קנס.

עוד מאפשר החוק לדרוש מהולך רגל שלא להתהלך בתחום שביל האופניים, ואם הוא מסרב לעשות כן יוכל הפקח להטיל עליו קנס.

החוק צפוי להכנס בהדרגה לאחר אישורו:

בחודשיים הראשונים תהיה הסברה לציבור על אכיפת חוק האופניים בתחומי העיר. 

בחודש השלישי יחל שלב ההתראות בלבד, ויירשמו אזהרות בלבד.

החל מהחודש הרביעי תחל אכיפה מלאה של החוק.

גובה הקנסות בעבירות השונות בחוק האופניים:

באשדוד טרם נקבעו הקנסות השונים שיקבלו העוברים על החוק, אך אם המגמה היא כמו בתל אביב, שם כבר מיושם החוק, אזי הקנסות הצפויים הם לא קטנים בכלל.

הקנסות בתל אביב: על שימוש בטלפון נייד בעת רכיבה "יזכה" אותו רוכב אופניים בקנס של אלף שקלים. רוכבים שייסעו על מדרכות או בשבילים שאינם מיועדים לאופניים ייקנסו בסכום שבין 250-100 שקלים. גם על שימוש באוזניות לרוכב במדרכה יינתן קנס בסך 250 שקלים. הולך רגל שייתפס הולך בנתיב המיועד לרכיבת אופניים ייקנס בסכום של 500 שקלים.

סקר אשדוד נט: מה דעתכם על חוק העזר החדש והקנסות החדשים שצפויים: