צילום: חן בוקר

צפויה חגיגה גדולה... 
אבל- כמובן למוזמנים בלבד, כן?

מזל טוב!!