תאונת שרשרת באשדודתאונת שרשרת באשדודתאונת שרשרת באשדודתאונת שרשרת באשדוד