הדמיית תוכנית הבניה ברובע ט"ו

ימים ספורים אחרי ישיבת מועצת העיר אשדוד, במהלכה ראש העיר הבטיח להפגש עם התושבים ולשקול שוב את הבניה ברובע ט"ו, מכתב שנשלח לחברי מועצת העיר מבקש להפעיל עליהם לחץ לפני ההצבעה החוזרת במועצה. 

המכתב, שנשלח ממשרדו של עורך הדין משה כהן, שמייצג את שאול כהן תושב רובע ט"ו, מציין בפני חברי המועצה כי אישור הסכם הגג עם הבניה המסיבית המתוכננת בלב רובע ט"ו, תשנה את אופי הרובע ותפר את ההסכם שנחתם בין תושבי הרובע לבין עיריית אשדוד.

"הנכם מתבקשים לגרוע מהסכם הגג את הבניה ברובע טו, שכן מדובר במוקש, מלכודת דבש, בכיה לדורות, תקדים מסוכן לאחרים, העלול לסבך משפטית ופלילית את כל מי שיצביע בעד ההסכם במתכונתו כיום", נכתב בפניה לחברי מועצת העיר. 

בהמשך מציין עורך הדין כהן כי אישור הבניה בלב שכונת ט"ו שלא למטרת מבני ציבור, יהיו מבני מגורים אשר יהיו, הנה פגיעה במרקם התכנוני האחיד, והפרת ההסכם עם מרשו ועם תובעים פוטנציאלים, ויהא חשוף לתביעות אישיות מצד 3,000 מתושבי השכונה.

"בין בעלי הבתים, צמוד קרקע, ברובע טו' קיים הסכם מכללא, בהתנהגות, ובכתב עם עיריית אשדוד ומנהל מקרקעי ישראל, על פיו חזותה התכנוני של השכונה, יתאפיין בבתים צמודי קרקע ובניה נמוכה. לפי הסכם זה, רשות התכנון לא תבצע שינוי ייעוד קרקעות לצרכי בניה רוויה ובניינים רבי קומות, מגדלים, וכיוצ"ב. ראש העיר לשעבר צילקר צבי קיים את ההסכם עד להחלפתו", נכתב במכתב לחברי המועצה.

בהמשך מכתבו לחברי מועצת העיר מציין עורך הדין כהן כי אישור הבניה ברובע ט"ו התקבלה משיקולים זרים, מבלי לשתף את הציבור, כך לדבריו. עורך הדין כהן מתאר לחברי המועצה את מה שקורה עם הסכמי הגג בערים אחרות, ואת הקשיים בהסכם הגג שנחתם בקרית גת. 

"מי מחברי מועצת העיר אשר בעד הסכם הגג החפץ להבטיח עצמו מפני תביעות אישיות 38 ואחריות פלילית, חייב לגלות יושרה, תום לב, הגינות וניקיון כפיים, לפני שיחתום על הסכם הגג, ודרך אחת להראות אלה היא הבעת התנגדות להסכם הגג או הסרת שכונת טו מהסכם הגג", חותם עורך הדין כהן את מכתבו לחברי המועצה.