אסף מימון

צילום: אסף מימון, פבל טולצ'ינסקי (ODERY)