תוכנית הדיור לרובע טו'

טקס החתימה על הסכם הגג ייחתם ביום ראשון, כמתוכנן. העותרים נגד קיום טקס החתימה, קיבלו את עמדת בית המשפט כי טקס החתימה יתקיים, והדיון בעתירה העיקרית יתקיים לאחר קיום הטקס. עוד בהחלטת בית המשפט, נקבע כי הסעיף בהסכם הגג (18.9), קביעת אחוז הקצאת יחידות דיור לחרדים, ישונה, כך שלא תהיה התחייבות לאחוז ההקצאה לחרדים, וההקצאה תהיה בהתאם להחלטת הממשלה דר/82. נציגי עיריית אשדוד התנגדו לשינוי הסעיף, נציגי המדינה הסכימו לשינוי.

כזכור, על פי טיוטת הסכם הגג, 20 אחוזים מהדירות יהיו משוריינות לתושבי אשדוד, ואילו לחרדים שוריינו 25% מסך יחידות הדיור שייבנו.

החלטת בית המשפט, כפי שנכתבה בפרוטוקול הדיון: 

"המשיבים יהיו רשאים לחתום על הסכם הגג שצורף לתגובת המדינה, בכפוף לשינוי סעיף 18.9 כקבוע בתגובת המדינה. יתקיים דיון במועצת העיר בשבוע האחרון של חודש ספטמבר שידון בהסכם הגג. 14ימי עסקים לפני הדיון חוות דעת מקצועיות שליוו את חתימת הסכם הגג, בכלל זה חוות דעת כלכלית של חברת פז כלכלה וכן בדיקות תחבורתיות. מוסכם שהדיון בעתירה עצמה ייעשה ללא שתישמע טענה ביחס למשקל שיש לייחס לחלוף הזמן מאז כריתת הסכם ולעצם כריתת ההסכם.

פרוטוקול הדיון המלא

תגובות

ראש העיר, ד"ר יחיאל לסרי מסר מיד עם סיום הדיון: "ניצחון לעיריית אשדוד בעתירה של גלבר נגד הסכם הגג. בית המשפט החליט שההסכם ייחתם והטקס יתקיים במועדו. נמשיך לפעול במרץ ליישום הסכם הגג, כך שהצעירים שלנו באשדוד יזכו לדיור בר השגה, והרובעים הוותיקים יזכו לפיתוח והתחדשות, למרות התנגדות הגורמים השליליים באופוזיציה. הכי טוב לצעירים , הכי טוב לותיקים , הכי טוב לעיר".

בעירייה עוד מציינים כי מבחינתם אין כל שינוי ביחס להקצאת יחידות הדיור לחרדים (25%), וצירפו מכתב, עליו חתומים ראש מטה הדיור אביגדור יצחקי, מנכ"ל משרד השיכון חגי רזניק וראש עיריית אשדוד ד"ר יחיאל לסרי, שנשלח לשרים ליצמן ודרעי ובו התחייבות לנסות לעשות מקסימום להקצאת 25% לחרדים. למכתב המלא כנסו

תגובת התושבים השותפים לעתירה: " היום הושג ניצחון בעתירה שהגישו התושבים וחברי המועצה כנגד העיריה. לאחר קיום דיון שנערך למעלה מארבע שעות ונשאלו שאלות קשות לעירייה, הוחלט שיוסר  הסעיף בו הובטח שריון של 25% למגזר החרדי.

כמו כן נקבע שתתקיים ישיבת מועצה לאחר שיימסר לחברי המועצה מלוא המידע. עוד נקבע שלמרות שההסכם ייחתם ביום ראשון הקרוב, עדיין נשמרת לתושבים הזכות לטעון בעתירה שההסכם נחתם שלא כדין, והדבר מעמיד את חתימת ההסכם כולו בסימן שאלה.
מדובר בהישג גדול של תושבים שבסך הכל מבקשים קיום מנהל תקין וכי אופן קבלת ההחלטות בעירייה יהיה לפי הדין".