הקיוסק של ביטון בחוף לידו

התוכנית בקשה להרחיב את המבנה ולהפכו למלון, כפי שאישרה הוועדה לשמירת הסביבה החופית (ולחוף).

היזם ביטון, הגיש את התוכנית לאישור הבנייה, ולפני כשנה החליטה הוולחוף להכשיר את הבנייה - בתנאי שהמקום ישמש כמלון. על החלטה זו הגישו אדם טבע ודין והפורום הציבורי באשדוד ערר שהתקבל בשבוע שעבר.

תזכורת:

ב-1998 נתנה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אשדוד היתר לבניית קיוסק בן קומה אחת ומרתף בחוף אשדוד, בגובה של 7.5 מטרים ובשטח של 141 מ"ר. למרות זאת, במקום נבנה מבנה הכולל ארבע קומות (שהעליונה בהן שימשה למגורי היזם ומשפחתו) וגג רעפים, תוך חריגה מקו 100 מטרים מקו המים.

ב-2001 הסכימה הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה במחוז דרום להגדיל את זכויות הבנייה במקום, בתנאי שקומת הגג והרעפים יפורקו - דבר שלא קרה.

ב-2004 דנה המועצה הארצית בעררים שהגישו עמותת אדם טבע ודין, הפורום הציבורי לאיכות הסביבה באשדוד והחברה להגנת הטבע, וקבעה כי החריגה מהיתר הבנייה אינה חוקית.

שנה לאחר מכן הוצא צו הריסה למבנה, אך הוא לא מומש.

ראש תחום תכנון באדם טבע ודין, יעל דורי, מסרה:

"קבלת העמדה שלנו על ידי ועדת הערר היא אמירה מובהקת נגד עבירות בנייה. עברייני בנייה רבים נושאים עיניהם אל הפרשה הזאת, כדי לנצל אותה כתקדים לאישור עבירות בנייה אחרות בחופים, וכעת קיבלה הוועדה עמדה נחרצת נגד הלבנת עבירות בנייה. חופי הים שייכים לציבור, והתכנון בהם צריך להיות מקיף ושקוף לציבור, ולא 'טלאי על טלאי' שיפגע בחופים של כולנו".