משרד הביטחון

לכל תביעה נגד משרד הביטחון מאפיינים ייחודיים משלה. יש פעמים והתביעה תאושר ותהיה מקובלת על התובע וישנם מקרים בהם היא תאושר באופן שלא משביע ואף תדחה, מה שעלול להוביל לאקט נוסף מצידו של התובע.

על הנפגעים ועורכי הדין המייצגים נאמנה את הנפגעים להכיר לעומק את האפשרויות העומדות לפתחם. הכרה מלאה בזכויות תאפשר לנפגעים מיצוי מרבי של זכויותיהם. דבר שיגולם באחוזי נכות המתבטאים כיאות בגובה הפיצויים המגיעים להם.

סמכויותיו של קצין התגמולים

קצין התגמולים הוא, כאמור, זה העמל על מציאת אותו קשר סיבתי בין פגיעתו של התובע לבין האירועים המיוחסים לפגיעה על פי הנטען בתביעה. במקרים בהם החליט קצין התגמולים לדחות התביעה חובה עליו לנמק החלטתו ואף לגבות ההחלטה בעזרת חוות דעת רפואיות וחוות הדעת של הוועדה הרפואית אשר דנה בעניינו של התובע (קיימים מקרים שיו"ר הועדה הרפואית מחליט שלא לחשוף חלק מפרוטוקול הועדה ועל קצין התגמולים לנמק מדוע חלקים מהפרוטוקול נשארו חסויים). למול הדחייה בהחלטה עצמה על קצין התגמולים לציין באופן ברור אודות זכותו של התובע לערעור תוך ציון המועד הסופי לערעור ופרטים נוספים אשר יקלו על התובע בהגשת הערעור בזמן. 

לקצין התגמולים את היכולת לקבוע בעתיד שנכותו של התובע תמה. הדבר אפשר במקרים בהם לא קבעה הועדה הרפואית שמדובר בנכות לצמיתות. במקרים בהם נקבעה הנכות כזמנית, רשאית הועדה הרפואית לזמן התובע לבדיקות חוזרות שעל פיהן ראשי, כאמור, קצין התגמולים לקבוע תום הנכות או הקטנתה.

ראיה חדשה

במקרים בהם מתגלה ראיה חדשה הנוגעת לנכותו של התובע, ראשי האחרון בהתבסס על אותה ראיה חדשה (זו כמובן יכולה להיות מגובה על בסיס של חוות דעת רפואית שלא הוצגה קודם) להציגה לקצין המילואים והוא מעבירה לדיון מחודש בועדה הרפואית, זאת על מנת שתילקח בחשבון ויש ויכולה להוות בסיס לשינוי ההחלטה הקודמת בה נקבעו גובה אחוזי הנכות. גם כאן, בעת דחיית הראיה החדשה שמורה זכותו של התובע לערער על ההחלטה.

החמרת מצב

בעת החמרת מצבו הרפואי של התובע הנוגעת לנכותו שהוכרה על ידי משרד הביטחון, ראשי התובע לפנות בכל שלב אל משרד הביטחון זאת על מנת שתדון הועדה הרפואית בהחמרת מצבו הרפואי, זאת למול קביעתה בפעם האחרונה כשהתכנסה בעניינו. במקרים בהם משתכנעת הועדה שאכן חלה החמרה במצבו הרפואי של התובע רשאית כמובן לקבוע אחוזי נכות גבוהים יותר.

 

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו