צילום: דוברות עיריית אשדוד

רעיון הכשרת פעילים לחירום הוא חלק מתפיסת הביטחון העירונית הנשענת על מוכנות האזרחים לחירום, זאת מתוך הנחה כי המדינה לא יכולה לספק מענה לרשויות האזרחיות לפחות שלושה ימים ראשונים בחירום. הנחה זו מייצרת משמעות חדשה לתפיסת החירום אליה נערכת הרשות המקומית, באמצעות תושביה. 

בתכניות ההכשרה שיוזמת העירייה מעת לעת, בעיקר באמצעות אהרון מור ודני יצחק – רכזי הקהילה מינהלות הרבעים ומינהל התפעול, מתבצעת פעילות בקרב תושבים הנכונים להתנדב בעת חירום.

המפגשים מתנהלים בהתאם לתכנית עבודה וכל קבוצה מוכשרת למשימה מוגדרת או למספר משימות הרלוונטיות לנושא. כך לדוגמא: פעילים בתחום התקשורת, פעילים בתחום הרשתות החברתיות, פעילים בתחום ההסברה, פעילים היכולים לתת מענה בשפות שונות, פעילים המסייעים במוקד העירוני וכיו"ב. 

הרכב הפעילים בהכשרה האחרונה היתה מבוססת על חברי צוותי חירום במנהלות הרבעים ועליהם נוספו מפקדים וסגנים של צוותי סע"ר בחירום במנהלות הרבעים.

בתהליך ההכשרה, קיבלו הפעילים כלים להתמודדות עם תרחישים הצפויים להיות בעת חירום, תוך שהם נחשפים לסיטואציות שונות שמציאות חירום יכולה ליצור. 

את ההכשרה העבירו חברת תמורות, ע"י מנכ"ל החברה אורון סלע, אשר אמונה על הכשרה אזרחית ושיתוף ציבור בנושאי קהילה. מר אורן שמואל, יקל"ר לשעבר של העיר אשדוד המשמש יועץ מקצועי בכיר בנושא צוותי סע"ר למנהלות הרובע בעיר, לצדו של אפריים בנוב – ראש צוות חירום וסע"ר, התארח בסדנה שארגנו רכזי הקהילה במינהלות והציע כלים, סדר פעולות וכעין פנקס אישי לשימוש צוות החירום בזמן אמת. 

"בתוך כך", אומר מר אהרון מור – רכז קהילתי במינהלות הרבעים, "הכשרת פעילים מעוררת מודעות גוברת לנושאי חירום, להתנהגות נכונה בחירום ולהיערכות מוקדמת ברמת העיר, ברמת הקהילה וברמה הפרטית של כל משפחה".