בשנת 2018 צפויה הגדלה בתשלומי הארנונה שכולנו נשלם, והיא צפויה לעלות בכ-2.18 אחוזים. בשנת 2017 התעדכנה הארנונה בכ-1.77 אחוז.

כיצד מחושב אחוז השינוי?

על פי חוק ההסדרים, הארנונה מוצמדת לשינוי במדד המחירים לצרכן. העליה שנבחנת היא לשנה, ומתוכה לוקחים את מחצית השינוי. על פי החישוב לשנת 2018: השינוי במדד הוא 0.71% כאשר מחצית ממנו זה 0.35%. 

הארנונה שלנו מוצמדת גם לעליית השכר במגזר הציבורי, כך מתברר. בעוד המדד עלה רק ב-0.71%, עליית השכר במגזר הציבורי התבטאה בכ- 3.66% כאשר מחצית ממנו זה 1.83%.

סה"כ שיעור העדכון לשנת 2018:  2.18% = 1.83% + 0.35%

באשדוד תעריף הארנונה למגורים ל-75 מ"ר ראשונים, עומד על כ-35.57 ש"ח. אחרי השינוי יעמוד התעריף על כ-36.35 ש"ח.

תעריף הארנונה לכל מ"ר מעל ל-75 מ"ר הראשונים, עומד נכון להיום על כ-53.16 ש"ח. אחרי השינוי יעמוד התעריף על כ- 54.32 ש"ח.

הארנונה צפויה לעלות גם לעסקים ברחבי העיר, לבתי אבות, מוסדות, מלונות ועוד.

בשבע השנים האחרונות עלה שיעור הארנונה המוטלת על תושבי הערים בכ-18%. כך נראה שינוי הארנונה בשנים האחרונות:

צילום מסך מאתר משרד הפנים

ניסיון להביא הצעת חוק שתשנה את הנוסחא, כדי שחגיגות שכר במגזר הציבורי לא יבואו על חשבון הציבור, הצעת חוק זו נפלה. לנבחרי הציבור כנראה נוח להכניס את היד לכיס התושבים מאשר להביא להתייעלות בשכר הציבורי. 

כך או אחרת, כאשר אומרים לכם שהארנונה השנה לא עלתה, דעו לכם שבכל שנה בשנים האחרונות הארנונה עלתה, ובתוך פחות מעשור היא עלתה כמעט ב-20 אחוזים.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו