בתמונה בצד ימין ,לצידו של אלוף משנה מפקד בה'ד 1  אללוף: