אסי, התחלת לאהוד את אשדוד? "מה זאת אומרת? אני קודם כל אשדודי, נולדתי בעיר אשדוד. 

כל מי שאשדוד אצלו בלב, צריך לבוא ביום שלישי לרמת גן. אני גר בת לאביב אבל יעודד מהיציע את האשדודים שלנו".

צבא אשדוד הוקם, איפה אתה בתמונה?

"תרשום אותי כחייל"