עדן אריאב. צילום פרטיתם ונשלם בוחן הפתע שלנו ואנחנו מתקדמים לאייטמים פחות מסבכים את החיים. המאפרת עדן אריאב מצאה לה תעסוקה לשעות הפנאי שיעורי יוגה על החוף. ותנחשו באיזה חוף היא? חח