החברה הטובים. צילום אלבום פרטיאחרי אימון אינטנסיבי במיוחד עם נמי הענק ישבו להם החברה הטובים למפגש שמטרתו העיקרית לפרק פחמימות. גו נמי גו נמי