שלמה אלפסי צילום פרטיהאיש והליכוד שלמה אלפסי התעופף קצת למיאמי לרוקן את הראש מהבחירות האחרונות ולבקר את הבן אושר שחי במיאמי. במהלך הביקור נתקל שלמה ברכב יוקרתי עם תמונה של הראיס ביבי נתניהו מישהו אמר פה קינג ביבי. אשכרה קינג

מפגש משפחתי במיאמי. צילום פרטי