שיר ויצמן. צילום פרטימדי שנה אנחנו נזכרים בשיר ויצמן ומאחלים לה מזל טוב לרגל יום הולדת ה-17 במספר. בשנה הבאה היא תחגוג חוקיות ואז בכלל נתפרע איתה כאן בפוסט שהכי מתאים לתקופה ואם לא די בכך שיר בשנה הבאה כבר תהיה חיילת אז בכלל יהיה פה בלגן.