מאיה הירש. צילום פרטיהיינו שותפים לכל דרגה שמאיה קיבלה וגם פה אנחנו נכנסים לה לחיים אז לקבלת המפקדת כולם מתבקשים לעמוד על הרגליים ולהצדיע מאיה הירש על קבלת הארון השני , הקשב!!!

קבלו את סגן הירש. צילום פרטי