גל זיני. צילום פרטי

הרמנו רגע לווין לשמים לבדוק מה קורה עם גלי זיני שנעלמה לנו משום מה מהמפה האשדודית. ובכן חברים מצאנו את גל בלאס וגאס עושה לחיים בית ספר אחד גדול עם שלל ביקיניז ופלאס דה גוד לייפ. אם כבר אנגלית אז עד הסוף