מחכים ליורש

קדימה ניחושים חברים.הקריספינים ליאור ודין מימון סופרים את הדקות ללידה ואנחנו מצטרפים לספירה לאחור. רק דבר אחד חסר לנו פה חברים והשאלה המתבקשת היא בן אות בת? קדימה ניחושים