צילום אלבום פרטיבחופשות היא כזו שברירית ויפה וברגע שמגיע יום ראשון וצריך לחזור לבסיס רביד ימין שמה על עצמה את המדים והמקוצר וברגע אחד היא נהפכת למפקדת שלא רואה בעיניים.