סופרים את הדקות. צילום פרטיקדימה בואו נספור את הדקות ביחד עם אורית ושגיא קידר... 1 2 3 4 5 6...וכו'. אז מה אתם אומרים זה בן או בת? לפי צורת הבטן והחיוך הקורן של האמא ההרה יש מצב גדול שזה בן. קדימה תבדקו אותי