אבישי גונן. צילום פרטיחודש שלם אבישי גונן קיבל חסימה מהפייסבוק ובלי שום התראה הוא נעלם לנו מהזירה הפוליטית. נכון לכתיבת שורות אלו הוא חזר לאיתנו ולכושרו ודירבלקום סמולנים להיכנס איתו שוב לתאקל. קאפיש?