Pixabay

השפה הערבית

נוטריון ערבית עבור אישורי נוטריון בשפה הערבית. השפה הערבית اللغة العربية הינה אחת השפות המדוברות ביותר בעולם, שכן עבור לפחות 180 מיליוני בני אדם משמשת הערבית שפת אם. השפה הערבית הינה שפה רשמית במדינות רבות בעולם (במיוחד מדינות השוכנות במזרח התיכון ובאפריקה), עם זאת השפה הערבית אינה נחשבת שפה רשמית בישראל. ויחד עם זאת, בהתאם לסעיף 4 לחוק הלאום ניתן לשפה הערבית מעמד מיוחד במדינה. עד כמה השפה הערבית חשובה במדינת ישראל? די בנתון הפשוט שכעשרים אחוזים מתושבי המדינה הינם דוברי ערבית, כדי להמחיש את חשיבות השפה, את תפוצתה, ואת השימושיות הרבה שבה נעשה שימוש בשפה זו בישראל.

נוטריון ערבית

כיצד כל זה קשור לנוטריון ערבית? נוטריון ערבית הוא נוטריון אשר עבר הסמכה בלשכת עורכי הדין כעורך דין והוסמך לנוטריון על ידי מחלקת הנוטריונים במשרד המשפטים. ההסמכה של הנוטריון במחלקת הנוטריונים של משרד המשפטים כוללת השתתפות בקורס ועמידה בקריטריונים נוספים, שלא יפורטו כאן. הנקודה החשובה היא שנוטריון ערבית, כלומר נוטריון לשפה הערבית הינו דובר השפה הערבית ולכן מסוגל לבצע תרגומים מהשפה הערבית לשפות אחרות (כגון עברית, אנגלית, ספרדית וכו' (תלוי בשליטתו בשפות נוספות).

מדוע יש צורך בנוטריון ערבית?

כפי שציינו כבר לעיל, השפה הערבית הינה שפה נפוצה מאוד בישראל. אחת הנגזרות לתפוצת השפה הערבית היא ריבוי מסמכים הנערכים בשפה הערבית, כמו מסמכים של בית הדין השרעי, הסכמים, ייפויי כח וכו'. נגזרת נוספת היא, דרישה גבוהה לתרגום של מסמכים מעברית (שהיא השפה הנפוצה ביותר בישראל) לשפה הערבית, כדוגמת מסמכים רפואיים, הסכמים, תעודות של משרד הפנים אשר מונפקות בעברית וכו'. מן האמור עולה, איפא, כי נוטריון ערבית נדרש כדי לבצע עבודת תרגום (וכמובן אימות תרגום נוטריוני של מסמכים אל השפה הערבית וממנה).

איזה מסמכים יכול לאמת נוטריון ערבית?

באופן עקרוני נוטריון ערבית יכול לאמת תרגומו של כל מסמך הערוך בערבית, אך כדי להמחיש זאת נביא כאן מספר דוגמאות: תעודות משרד הפנים (תעודות לידה, תעודות אזרחות, תעודות חיים וכו'), הסכמים, מסמכי חברות, תעודות אקדמיות, תעודות רפואיות ועוד מסמכים רבים. לסיכום, בכל מה שקשור לתרגום ואימות תרגום מסמכים מערבית לשפות אחרות ולהיפך, יש לפנות לנוטריון ערבית.