Pixabay

מכל מקום, צו מילואים יכול להופיע באמצע שגרת חיים תובענית ועמוסה מאוד לאדם אשר מקבל אותו ולכן, ישנם לא מעט אנשים אשר לא מצליחים להגיע למילואים בזמן או שלא מגיעים כלל.

אם אתה חש שצו המילואים מכביד עליך ואינך יכול למצוא לשירות המילואים הסדיר והפעיל את הזמן במהלך חייך, כדאי מאוד שתדע שכיום ישנם לא מקרים בהם ניתן להשיג פטור משירות מילואים זמני או קבוע.

מתי כדאי לנסות להוציא פטור משירות מילואים

אי התייצבות למילואים לאחר שנשלח צו מילואים והאדם קיבל אותו, יכולה להיות מצב אשר יגרור אחריו השלכות משפטיות ומעשיות נוקבות.

לא פעם, האדם אשר לא הגיע למילואים לאחר שקיבל צו, יקרא להישפט במשפט צבאי. משפט צבאי יכול לגרור אחריו עונש כזה או אחר לאדם. לכן, אדם אשר איננו יכול להגיע למילואים בשל סיבות שונות, יכול לבחון את הסיבות שבגינן ניתן להשיג פטור זמני או מלא ממילואים.

במידה וסיבותיו של האדם עונות באופן כזה או אחר לסיבות אשר בגינן ניתן להשיג פטור ממילואים, האדם יכול לבחור בעורך דין צבאי מקצועי ומנוסה בתחום, אשר ייצג אותו מול מערכת המשפט הצבאית.

עורך הדין יציג את האדם ואת הסיבות העומדות על הפרק לצורך קבלת פטור משירות מילואים פעיל. במידה ולאדם אכן יש סיבות לגיטימיות, הן יתקבלו והוא יקבל את הפטור המיוחל.

פטור משירות מילואים מטעמי גיל

הסיבות העומדות על הפרק שבגינן אדם יכול להגיע פטור משירות מילואים הן: פטור מטעמי גיל- האנשים הנקראים למילואים בתדירות גבוהה לאחר שהשתחררו הם בעיקר לוחמים ביחידות מסוימות ותומכי לחימה.

אולם, גם אותם האנשים זכאים לקבל פטור משירות מילואים, כאשר הם מגיעים לגיל מסוים. פטור מהצבא מטבעי גיל הוא פטור אשר ניתן בהתאם לתפקיד בו האדם שירת בסדיר ולאחר מכן בזמן המילואים שלו וכן, בהתאם למין האדם, כך למשל: נשים זכאיות לקבלת פטור משירות מילואים פעיל החל מגיל 38, כל עוד הן אינן משרתות בתפקידי לוחמה.

נשים המשרתות בתפקידי לוחמה, זכאיות לקבל פטור בהתאם לגיל שבו נהוג לקבל פטור בתפקיד אשר הן מבצעות. חוגרים זכאים לפטור מגיל 40.

לעומת זאת גברים אשר שירתו כקצינים, יקבלו פטור ממילואים רק בגיל 45. בנוסף לכך, ישנם תפקידים לגברים אשר בהם ניתן הפטור משירות מילואים רק בגיל 49.

חשוב מאוד לדעת, שהצבא מספיק לקרוא לאנשים לשירות מילואים עוד טרם הגיל אשר נקבע לכם הגיל החוקי לפרישה משירות מילואים. לבעלי תפקידים הכרחיים במסגרת הצבאית- הצבא ממשיך לקרוא עד שהם מגיעים לגיל שבו מבחינה חוקית הם אינם חייבים בשירות מילואים פעיל.

פטור ממילואים בשל בעיה רפואית

כל חייל או חיילת אשר קיבלו פטור משירות סדיר, יהיו זכאים כמובן גם לפטור משירות המילואים. כמו כן, אימהות או נשים בהיריון, פטורות משירות מילואים.

מלבד זאת, ניתן להוציא כיום פטור ממילואים בשל בעיה רפואית כלשהי. בעיה רפואית זו יכולה להיות פיזית או נפשית. כאשר אדם מבקש פטור משירות צבאי בשל בעיה רפואית פיזית או נפשית, עליו לעבור את כל הבדיקות הרפואיות המעידות על הבעיה ממנה הוא סובל ולאחר מכן, עליו להציג לצבא את כל המסמכים המעידים על מצבו הרפואי, שבגינו הוא איננו יכול לשרת שירות פעיל.

הרופא אשר יש להיבדק על ידו יכול להיות רופא אזרחי. את המסמכים הרפואיים אשר יתקבלו יש להגיש לוועדה רפואית.

פטור ממילואים מטעמי דת או מצפון

ישנם לא מעט אנשים אשר לאחר השירות הצבאי שלהם חוזרים התשובה, או מפתחים אג'נדה פוליטית ומוסרית שבגינה הם חשים שאינם יצליחו לבצע את התפקידים המטילים על החיילים בצבא. 

אדם אשר חש כי השירות בצבא מתנגש עם ערכי המוסר או הדת שלו, יכול להגיש בקשה לפטור משירות מילואים. חשוב מאוד להגיש את הבקשה הזאת על ידי עורך דין צבאי, המכיר היטב את המערכת ויודע כיצד לגשת אך מלאכת קבלת הפטור בצורה הטובה והמקצועית ביותר.

בקשתו של האדם תוגש באופן עצמאי או על ידי עורך דין צבאי במידה ויבחר בשירותיו, לוועדה העוסקת בעניינים מעין אלו. ועדה זו תקבע האם האדם זכאי לקבל את הפטור המיוחד או לאו.

 

 

 

 

 

 

מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected]