בעקבות עליית מחירי האנרגיה רשות החשמל מפרסמת השבוע לשימוע ציבורי עדכון שנתי לתעריף החשמל, במסגרתו צפוי תעריף החשמל לעלות בממוצע לצרכן הביתי בכ-6% ויעמוד מעתה על כ-49 אג' לקוט"ש.

משמעות ייקור תעריף החשמל בשיעור זה על משק בית ממוצע הוא כ-30 שקל בחודש או כ-360 שקל בשנה. לאחר השימוע התעריף החדש ייכנס לתוקף החל מ-1 בינואר של 2019.

ברשות החשמל מבהירים כי לרפורמה שאושרה השנה במשק החשמל לא היתה כל השפעה על עליית התעריף.

על פי רשות החשמל, שתי סיבות עיקריות הובילו להתייקרות בתעריף החשמל: עליית מחירי דלקים וכניסה נרחבת של אנרגיות מתחדשות. התייקרות מחירי דלקים, בעיקר מחירים עולמיים נגרמה בין היתר כתוצאה מהתחזקות הדולר - בהיקף של כ- 1.5 מיליארד שקל שתרמה כ-6% לייקור התעריף. בין השאר התייקר ה-LNG (הגז הטבעי הנוזלי) בכ-37%, ומחירי הפחם והגז מתמר עלו בכ-10%.

כניסה מאסיבית של אנרגיה מתחדשת למשק החשמל, שכוללת בין השאר מתקנים סולאריים חדשים - קרקעיים ועל גגות - גרמה לייקור של כ-3% בתעריף החשמל.

מנגד, הפחתה של עלויות בלו שנגבו על ידי חברת החשמל במסגרת משבר הדלקים בשנים 2011-2013 הוזילו את התעריף בכ-0.7 מיליארד שקל, המהווים כ-3% בתעריף.