קריית פארק לכישהסכם הגג או הסכם העקרונות, היסטורי בכל קנה מידה, הולך לשנות את פני העיר אשדוד בשבע השנים הקרובות ללא הכר.

במסגרת ההסכם יוקצו מילארדי שקלים לפרויקטי תשתיות בעיר, מוסדות חינוך, מוסדות ציבור, פארקים ותעסוקה. כפי שעולה מההסכם, כל הדירות בבניה רוויה ישווקו במסגרת מסלול מחיר למשתכן, כאשר תינתן עדיפות לבני העיר אשדוד, עד להקצאה מקסימלית שתינתן על פי החלטת מינהל מקרקעי ישראל באותה העת.
________________________

הסכם הגג

ועדת היגוי עליונה, שתהיה מורכבת מנציגים של משרד האוצר, השיכון והעירייה – תקבע את סדר העדיפויות ותכנון שווק הפרויקטים השונים.

היכן יוקמו יותר מ-30 אלף יחידות הדיור במסגרת הפרויקט

מתחם קרית פארק לכיש – ייבנו 3,766 יחידות דיור, מתוכן 3,038 יחידות יהיו במחיר למשתכן.
תחילת שיווק על פי ההסכם לא יאוחר מדצמבר 2017.

מתחם מגרש האימונים  - ייבנו 850 יחידות דיור במחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2018.

מתחם  לב רובע טו' – 752 יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2018.

מתחם הצעירים רובע י"ג – 450 יחידות דיור ייבנו במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם  - לא יאוחר מיוני 2018.

מתחם מע"ר דרום – 480 יחידות דיור ייבנו במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם – יוני 2018.

מתחם בית משפט רובע ב' – 1,000 יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2019.

מתחם האצטדיון הישן – ייבנו 466 יחידות דיור, מתוכן 466 יחידות יהיו במחיר למשתכן.
תחילת שיווק התוכנית על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2019.

מתחם כניסת עד הלום – 2,000 יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2019.

מתחם הצעירים רובע הסיטי – 300 יחידות דיור ייבנו במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2019.

מתחם מע"ר צפון – 100 יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2019.

מתחם התנעה רובע ו' – 460 יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט  על פי ההסכם – לא יאוחר מיוני 2020.

מתחם אזור תעשיה קרית חלוצים – 7,000 יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.
תחילת שיווק הפרויקט מתחלק לשלוש תקופות:
5,000 יחידות דיור ישווקו עד יוני 2020, 1,000 יחידות נוספות ישווקו עד יוני 2021
ו-1,000 יחידות אחרונות ישווקו עד יוני 2022.

מתחם רובעים יד' / טז' – 13,150 יחידות דיור במסגרת מחיר למשתכן.
שיווק הפרויקט בשלבים:
3288 יחידות דיור עד יוני 2021,
עוד 3288 יחידות דיור עד יוני 2022,
עוד 3288 יחידות דיור עד יוני 2023
ושיווק אחרון של 3288 יחידות דיור יהיה עד יוני 2024 (7 שנים מהיום).

בנוסף מתייחס הסכם הגג לפרויקט פינוי בינוי במתחם פלדות, שם אמורים להבנות במסגרת פינוי בינוי 1690 יחידות דיור.

על פי ההסכם, היזם בפרויקט צריך להשלים את התוכניות להגשה עד הראשון באוקטובר השנה, במידה וזה לא יקרה, ועדת ההיגוי מוסמכת לקדם גם פרויקט זה.

ראש העיר יחיאל לסרי ושר הבינוי והשיכון יואב גלנט

כיצד יתגברו על הבירוקרטיה בהוצאת היתרי בניה ואישור תוכניות בניה?

על פי הסכם הגג, העירייה מתחייבת להוציא היתרי בניה בתוך 90 יום מקבלת הבקשה, במידה וזו הוגשה ואין הערות בבקשה.

מסירת המגרשים ליזמים הזוכים תהה לא יאוחר מ-12 חודשים ממועד הזכיה. אחרי 8 חודשים אמורה להסתיים עבודת ביצוע יסודות וקירות תומכים. 24 חודשים ממסירת המגרשים על הדירות להיות מוכנות לאכלוס.

במסגרת הסכם הגג – קידום פרויקטי תשתית נרחבים בעיר

שיקוע צומת בן גוריון – בני ברית – משה סנה

הרחבת גשר לסקוב בואך נמל אשדוד

גשר להולכי רגל בשדרות הרצל – סמוך למקיף ד'

גשרים עיליים – קריית החינוך ברובע ג' (כנראה לבית העלמין)

חניון אוטובוסים

הפרדה מפלסית צומת מנחם בגין משה סנה (הכניסה הדרומית)

הפרדה מפלסית להולכי רגל בכיכר רמון (כיכר הסיטי)

העתקת פארק אתגרים

שדרוג ופיתוח פארקים ברחבי העיר

הרחבת בית העלמין

השתתפות בעירוב שבת

תשתית לחניון קיץ ונופש ציבורי.

הדמיית גשר הולכי הרגל לבית העלמין

סיוע בקידום פרויקטי תשתית עתידיים עם משרד התחבורה

משרדי האוצר והשיכון מתחייבים במסגרת ההסכם, לסייע לעיריית אשדוד במגעיה עם משרד התחבורה לצורך קידום פרויקטים תחבורתיים.

בין השאר מעוניינים בעירייה בהקמת תחנת רכבת בקרית פארק לכיש, תחנת רכבת בבני דרום והרחבת תחנת עד הלום.

קידום מחלף אמונים בכביש 4, יציאה וכניסה נוספים לאשדוד.

תכנון ביצוע כניסה ויציאה נוספים לכביש 4 משדרות ירושלים.