מקומיות 2018מקומיות 2018: נשים מהוות יותר מ- 50% מהאוכלוסייה ועדיין הייצוג שלהן נמוך באופן שאינו הולם את מציאות חיינו. מועצות הערים נשלטות לחלוטין על ידי גברים, בעוד נשים תופסות רק 14% מהייצוג במגזר זה. נתונים אלה מציגים תמונה חסרת פרופורציה.

הבשורה המשמחת, שיש כבר 63 נשים שהכריזו על מועמדותן לראש הרשות לעומת 42 בשנת 2013!
אז קדימה... תתמודדי והצטרפי לאביב העמים של הנשים בבחירות הקרובות!