מנתוני עמותת אור ירוק המבוססים על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה, כי בשנת 2016 התרחשו 94 תאונות דרכים קטלניות (בהן נהרג לפחות אדם אחד) בהן הייתה מעורבת גם משאית.

המשמעות היא, כי כמעט שליש מ- 319 התאונות הקטלניות שאירעו בשנת 2016 היו תאונות עם משאית.

המספר מדאיג במיוחד לאור העובדה שמשאיות מהוות רק 3% מתוך סך כלי הרכב בכבישים, מספר נמוך מאד ביחס לאחוז מעורבותן בתאונות קטלניות.


עוד עולה מהנתונים, כי בשנת 2016 חלה עלייה של 10% במספר התאונות הקטלניות במעורבות משאית לעומת שנת 2015 במהלכה התרחשו 85 תאונות כאלו.

בנוסף נמצא, כי בשנת 2016 התרחשו 1909 תאונות דרכים במעורבות משאית, מתוכן 257 תאונות מוגדרות כתאונות קשות. בירושלים מתרחשות הכי הרבה תאונות דרכים עם משאיות מבין הערים בישראל. באשדוד כאמור התרחשו 26 תאונות משאית בשנת 2016, שתיים מהן קטלניות.
על פי נתוני עמותת אור ירוק, משאיות במשקל עד 34 טון מעורבות פי ששה יותר בתאונות דרכים קטלניות מאשר כלי רכב פרטיים.

מאפייני המשאיות – המשקל הרב, הנקודות המתות אשר מקשות על זיהוי אופנועים ומרחק העצירה הארוך, מגבירות את הסיכון למעורבות בתאונת דרכים.

אחת הבעיות של נסיעת משאיות בתוך היישובים היא כי אין להם מקום חניה מסודר בתוך היישובים. כך, נוצר מצב שבו נהגי הרכבים הכבדים נאלצים לחנות במקומות מסוכנים, בתוך האוכלוסייה, בין היתר, ליד ילדים.

בנוסף, להערכת אנשי מקצוע, חסרים כ–4,000 נהגי רכבים כבדים בישראל. התוצאה של מחסור קשה זה היא שעות עבודה ארוכות במיוחד של נהגי המשאיות והעסקת נהגים מבלי לבדוק את הרקע התעברותי שלהם.

מעסיקים רבים אינם מקפידים על חוק שעות עבודה ומנוחה וכתוצאה ישנם נהגי רכבים כבדים שנוהגים ברציפות במשך 14, 16 ואפילו 18 שעות. שכר הירוד ותנאי העבודה הפוגעניים יצרו מחסור בנהגי רכב כבד

שמואל אבואב, מנכ"ל עמותת אור ירוק: "משאית היא כמו טנק שדוהר בכביש –בגלל המשקל ומרחק העצירה הארוך שלה כל תאונה בה מעורבת משאית הופכת קשה וחמורה יותר.

כאשר חברת הובלות דורשת מנהג משאית לעבוד שעות עבודה נוספות מעבר לחוק וללא כל מנוחה, היא מעלה לכביש פצצה מתקתקת שעלולה לגרום לתאונה רבת נפגעים בכל רגע. בכל המדינות ישנו טכוגרף דיגיטלי המנטר את שעות העבודה של הנהג אך בישראל מכשיר זה אינו קיים.

זוהי התנהגות תמוהה של משרד התחבורה אשר חייב לקחת אחריות על ענף כלי הרכב הכבדים, להדק את הפיקוח על נהגים מקצועיים ולהגיע לחברות שמעסיקות אותם בכדי למנוע מהם לכפות על הנהגים לעבוד מעבר ליכולתם תוך סיכון החיים שלהם ושלנו".

צילום: ארכיון