הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על שביעות רצון תושבי הערים מהרשות המקומית שלהם. על פי נתוני הלמ"ס, באשדוד אין סיבה להתגאות מידי, כאשר התושבים לא ממש מרוצים משירותי הרשות המקומית. 

באשדוד הכי פחות תושבים פנו לקבל שרות מהרשות המקומית, כך עולה מנתוני הלמ"ס, כ-21 אחוזים בלבד מהנשאלים בסקר. לעומת זאת, בתל אביב 47% פנו לקבל שרות מהרשות המקומית. הממוצע הארצי הוא 34% אחוזים. 66 אחוזים מהפונים לקבלת שירות מהרשות המקומית באשדוד, דיווחו כי קיבלו מידע מדויק על פניתם.

פחות מחצי מתושבי העיר מעריכים באופן חיובי את תפקוד הרשות המקומית 

46% מבני ה-20 ומעלה תושבי אשדוד, מעריכים באופן חיובי את את תפקוד הרשות המקומית. מדובר בנתון הכי נמוך בארץ מבין הערים הגדולות והבינוניות.


47% מבני 20 ומעלה, תושבי אשדוד, סבורים כי הרשות המקומית בישוב מגוריהם מספקת שירותים באופן שוויוני, ללא הבדל מין, גיל ומגזר לכל קבוצות האוכלוסייה. הממוצע של הערים הגדולות והבינוניות עומד על 54%.