ים

יום חמישי:

ביום - חם מאוד - 40 מעלות

בלילה - מעונן חלקית - 25 מעלות.

יום שישי:

ביום - שמש מציצה בין עננים גבוהים. חם מאוד 39 מעלות

בלילה - מעונן חלקית - 21 מעלות.

יום שבת:

קריר יותר - 28 מעלות

בלילה - בהיר - 18 מעלות

יום ראשון:

קריר יותר - 27 מעלות

בלילה - בהיר - 18 מעלות

יום שני:

ביום -מעונן חלקית - 27 מעלות

בלילה - מעונן חלקית 18 מעלות