צילום אורי קריספין

יום חמישי -
9 -17 מעלות - ביום שמשי בעיקר בלילה ממטרים 

סופות רעמים בלילה: 20%. משקעים: 0 מ"מ. גשם: 0 מ"מ

צילום אורי קריספין

יום שישי:
 17 מעלות ביום, 9 מעלות בלילה -  ביום שמשי חלקי ובלילה בהיר.
סופות רעמים: משקעים:0 מ"מ. גשם: 0 מ"מ.

זריחה - 06:17 / שקיעה ב 17:33

ביום שבת:
18 מעלות ביום, 9 מעלות בלילה  -  ביום שמשי חלקי ובלילה מעונן חלקית.
סופות רעמים:0 משקעים: 0 מ"מ. גשם: 0 מ"מ.

שקיעה ב 17:34 / שקיעה - 06:16
צילום אורי קריספין

ראשון -
22 מעלות ביום - מעט שמש, ולאחר מכן ייעשה מעונן
בלילה 14 מעלות - מתבהר.
סופות רעמים:0 משקעים: 0 מ"מ. גשם: 0 מ"מ.

זריחה: 06:15/ שקיעה: 17:35

אשדוד - צילום אורי קריספין

 יום שני:
ביום 22 מעלות - שמשי חלקי.
בלילה - 13 מעלות בהיר
סופות רעמים:0 משקעים: 0 מ"מ. גשם: 0 מ"מ

זריחה: 06:14/ שקיעה: 17:36צילום אורי קריספין

יום שלישי
ביום קר יותר -18 מעלות.
בלילה מעט גשם - 10 מעלות

סופות רעמים:0 משקעים: 4 מ"מ. גשם: 4 מ"מצילום אורי קריספין

יום רביעי
ביום מעט גשם - 17 מעלות משקעים 6 מ"מ. גשם 6 מ"מ
בלילה ממטרים פזורים - 8 מעלות . משקעים - 3מ"מ. גשם - 3 מ"מ