יום רביעי, 14
21°- 16°, גשם

יום חמישי, 15
16°-21° , גשם

יום שישי, 16
15°-20°, גשם

יום שבת
15° - 24°, גשם

צילום: עופר אשטוקר