צוות מד"א שיילד את האישה באשדוד ביחד עם הרך הנולד: