בכך קיבל בית המשפט העליון את עמדתה של הוועדה המקומית כי לא היה כל מקום לכפות עליה לקיים דיון חוזר בתכנית מער דרום ולא היה מקום להטיל עליה קנסות בשל אי קיום פסק הדין. טענות התובעים ישמעו במסגרת משפטית נפרדת והליך אישור מע"ר דרום לא יעצר מסיבה זו.

עו״ד אלי וילצ׳יק שהוביל את ההליך בבג״ץ מטעם עיריית אשדוד אמר:
״אנו שמחים שהעמדה המשפטית שלנו התקבלה והוכח כי הוועדה פעלה כשורה״.

מ״מ רה״ע ויו״ר הוועדה המקומית לתכנון ובנייה גבריאל כנפו אמר:  
״נמשיך לפעול ללא הרף על מנת לשמור על האינטרס הציבורי״.