דו"ח שהוכן עבור המשרד להגנת הסביבה בנושא איכות האוויר באשדוד מגלה חריגות בפליטת חומרים מסרטנים ורעילים.

"המשרד ביצע בשנים 2013-2014 בדיקות סביבתיות באזור אשדוד לחומרים רעילים ומסרטנים ומצא באזור התעשייה הצפוני של אשדוד ריכוזים בסביבה העולים על ערכי היעד למתכות עופרת, ניקל, קדמיום וארסן ולחומרים פורמאלדהיד ובנזו -א- פירן", נכתב שם.

את הדוח חשף היום העיתונאי דור גפני מעיתון 'כאן דרום'.

בחודש נובמבר 2010 חשף אתר אשדוד נט ממצאי בדיקות שבוצעו על ידי המשרד להגנת הסביבה בשכונות מגורים באשדוד. באותן הבדיקות התגלו ריכוזים גבוהים של חומרים מסרטנים בשכונות המגורים. בתגובה לאותם הממצאים אמרו הגורמים שאחראים על הגנת הסביבה בעיר כי צריכים לבצע דיגומים נוספים כדי לקבל תמונה רחבה יותר.

כעת מתפרסם הדוח שחושף שוב ממצאים מטרידים. בתקציר לדוח שמסתמך על ממצאי הניטור שבוצע בשנים 2013-2014, נכתב: "נמצא כי אשדוד מובילה בפליטת חומרים אורגנים נדיפים מסרטנים".

מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, גיא סמט: 
"מדובר בכמה מהחומרים היותר מסוכנים שיש ומבחינתנו התוצאות צריכות להדליק נורה אדומה. יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון שמדובר בחריגה מערכי היעד קצרי הטווח שהם למעשה הערכים שאנחנו שואפים אליהם ברמה היותר אופטימאלית". 

סמט הוסיף לכאן דרום: "אנחנו לא יודעים על עודף תחלואה באזור אשדוד כמו שיש למשל באזור חיפה, אבל בכוונתנו להגביר ולהחמיר את הבדיקות. יש לנו חשדות מסוימים שאנחנו צריכים לבסס כדי לפתוח בצעדי אכיפה נגד המזהמים".

בדו"ח נכתב עוד כי "ב-18 סבבים של בדיקות סביבתיות שבוצעו באזור התעשייה הצפוני באשדוד מאוגוסט 2013 ועד יולי 2014 לא נמצאו חריגות מערכי סביבה קצרי טווח למעט בעופרת בדיגום אחד בלבד. נמצאו ריכוזים העולים על ערכי יעד קצרי טווח כדלהלן: עופרת – בדיגום אחד ב - 2013 (חריגה מערך סביבה קצר טווח);  ניקל בשני דיגומים -ב 2014; קדמיום – בשני דיגומים - ב 2013 ובשישה דיגומים -ב 2014;  ארסן – בארבעה דיגומים ב-2013 ובשני דיגומים ב-2014;  בנזו-א-פירן ב– 11 דיגומים ב-2013 ובשישה דיגומים -ב 2014; פורמאלדהיד – ריכוזים העולים על ערך היעד כמעט בכל הדיגומים שבוצעו.  בכל המזהמים האחרים שנבדקו כמו בנזן, 1,3 בוטדיאן ומתכות נוספות לא נמצאו ריכוזים שעלו על ערכי היעד קצרי הטווח.

בהמשך לתוצאות הבדיקות הסביבתיות, המשרד ירחיב את מצאי הפליטות למתכות וחומרים אורגנים נדיפים מסרטנים שונים שריכוזיהם עולים על ערכי היעד ובמידת הצורך יריץ מודל פיזור לצורך בדיקת ההשפעה על הסביבה. בהתאם לכל הממצאים הנ"ל יבחן המשרד אם נדרשת הפחתת פליטות נוספת מהמפעלים באזור. הממצאים יוצגו בדו"ח המשך לדו"ח זה".


מצאת הפרת זכויות יוצרים צרו קשר במייל: [email protected]