עברת נהיגה היא פעולת נהיגה או פעולה נלווית לנהיגה, המהווה עברת תעבורה. דוגמה לפעולת נהיגה מנוגדת לחוק: עקיפה, אי מתן זכות קדימה, סטייה מנתיב, קיפוח זכות השימוש בדרך, או אי ציות לתמרור עצור. דוגמה לפעולה נלוות לנהיגה הנוגדת לחוק: נהיגה ברכב עם ליקויים, נהיגה לאחר פסילת רישיון נהיגה, שימוש בטכוגרף שלא בהתאם לתקנות, או נהיגה בקלות ראש.

על פי נתונים שמפרסם הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), בשנת 2012 נרשמו בישראל כ-520 אלף הרשעות בגין עברת נהיגה. באותה שנה נרשמו 19 אלף הרשעות בגין עברת הולך רגל. דוגמה לעברת הולך רגל: חציית כביש באור אדום, או אי ציות לתמרור של הולך רגל. באותה שנה נרשמו 9 אלף הרשעות בגין עברת נוסע. דוגמה לעברת נוסע: נוסע שלא חגר חגורת בטיחות, או נוסע המפריע לנהג אוטובוס.

בשנת 2012 היו רשומים בישראל כ-3.7 מיליון מורשים לנהוג ברכב מנועי, (כ- 3.6 מיליון בשנת 2011). מספר המורשעים בעברת נהיגה היה נמוך ב-33% ומספר ההרשעות היה נמוך ב-39% לעומת 2011. כ-75% מההרשעות היו של נהגים גברים ו-25% של נהגות.


באשדוד עמד אחוז המורשעים בשנת 2012 על 8.9% (הממוצע הארצי כ-10.9%) כאשר הממוצע לכל מורשע עמד על כ-1.18 הרשעות. מתוך סך הנהגים מורשי הנהיגה בעיר, כ- 11.9% מורשים לנהוג על רכב משא.

בשנת 2011, אז נרשמו באשדוד כ- 85,811 מורשי נהיגה בעיר, נרשמו כ-11,051 מורשעים בקצת יותר מ-14 אלף הרשעות, בממוצע כ-1.28 עבירות לכל מורשע.

כאן המקום להזכיר כי בשנה הנוכחית, שנת 2013, נרשמה עליה דרסטית במספר ההרוגים והתאונות הקשות ברחבי העיר.