התוצאות הסופיות למועצת העיר אשדוד:

1. ש"ס 4 מנדטים - 11836 קולות

2. אגודת ישראל - 4 מנדטים - 11319 קולות

3. אשדוד ביחד (כצנלסון) 4 מנדטים - 9951 קולות

4. אשדוד שלנו (צילקר) - 3 מנדטים - 8436 קולות

5. אשדוד בתנופה (לסרי) - 3 מנדטים - 7039 קולות

6. קהילת אשדוד -(גיטרמן)  2 מנדטים - 6800 קולות

7. אשדוד אחת (צחי אבו) 2 מנדטים - 6703 קולות

8. קול הלב (שושן)- 2 מנדטים - 4339 קולות

9. אשדוד ביתנו (גרשוב)- 2 מנדטים - 5219 קולות

10. דרך חדשה -(בוטרשוילי)  1 מנדט - 3633 קולות

11. תנועת אשדודים ( יניב קקון ) - 0 מנדטים - 2378 קולות

12.שמים עין (סער גינזבורסקי ובועז רענן ) - 0 מנדטים -  2366  קולות             

13. גמלאי אשדוד (גבאי )– 0 מנדטים -  2138 קולות

14. הלב החברתי  (לאון בנלולו) – 0 מנדטים -  2087  קולות  

15. אשדוד תצליח - 0 מנדטים 1646 קולות  

16. התנועה מכל הלב (יחיאל מלכה) - 0 מנדטים - 1459 קולות     

17. הבית היהודי ( נריה ) – 0 מנדטים -ן    1020 קולות   

18. עוצמה לאשדוד (יגאל צבניאשוילי )  - 0 מנדטים - 922   קולות

19. יש עתיד באשדוד ב(דוד קקון ) - 0 מנדטים -  885     קולות               

20. הליכוד ( פורטל) - 0 מנדטים -   897  קולות 

21.  יש מילה - 0 מנדטים -   801  קולות             

22.  העיר שלנו ( אופיר לסרי)  - 0 מנדטים -  578   קולות                                      

 תוצאות סופיות לראשות העיר            

יחיאל לסרי -  53,51 אחוזים - 48418    מצביעים

צבי יהושע צילקר – 30.88 אחוזים - 27946 קולות

שמעון כצנלסון - 15,61 אחוזים - 14122 קולות