"מספר תושבי אשדוד, נכון לחודש מאי 2013, הוא 240,307 תושבים" כך מודיעה גב' אלקיים לראש העיר ד"ר יחיאל לסרי, במכתב רשמי היוצא בכל שנה ומציין את מספר תושבי הרשויות בישראל, כפי שהם רשומים במינהל האוכלוסין של משרד הפנים.

אשדוד, מהערים הגדולות בארץ וליתר דיוק העיר החמישית בגודלה בישראל, מתאפיינת בכך שממוצע הגילאים שלה הוא מהצעירים בישראל. נתוני 2011 מלמדים על כ-59% מהתושבים שטרם מלאו להם 40, כ-27% בגילאי 41-65 והיתר מעל גיל 65.

פילוח הפיזור הדמוגראפי בעיר מראה כי רובע הסיטי הוא המאוכלס ביותר, למעלה מ-21,000 נפש, לאחריו רבעים ג', ז', (כ-20,000 נפש), י"א (כ-19,500), רבעים א',ד', ה' (כ-16,000), ח' ו-י"ב (כ-15,000). הרבעים הצעירים הם כמובן הרבעים החדשים: י"ז, ט"ז והמרינה.

נתוני מינהל האוכלוסין לסך התושבים באשדוד עולים בקנה אחד עם התחזיות של התכנון האסטרטגי, הקובעות כי ב-2015 תמנה אשדוד כ-247,000 תושבים וב-2025 כ-294,000 תושבים.

צילום: אביאל כהן