"התנהלו הרבה שיחות בין בן גוזי לראש ארגון הפשע ", אמר התובע במשפטו של בן גוזי. "כמה שיחות?", שאל השופט. "הרבה". השיב התובע. "כמה הרבה?", הקשה השופט. "לא זוכר" השיב התובע ובסוף הודה שהתנהלה שיחה אחת.

כתב אישום ארוך ומפורט הוגש בצהרים בפרשת ארגון הפשיעה שפעל באשדוד בשנים האחרונות. על פי כתב האישום, בראש ארגון הפשיעה עמד ארמונד (ארמו) מיארה, ותחתיו פעלו חיילים (ביניהם בניו), אשר הוציאו את הנחיותיו לפועל.

כתב האישום פורש על פני עשרות דפים את החשדות והראיות נגד חברי הארגון, שעל פי החשד (ציטוט מכתב האישום): "חברו יחדיו למטרות פליליות, שכללו, בין היתר, ביצוע עבירות של החזקת מקומות למשחקים אסורים, וארגון הימורים בעיר אשדוד, ובעיר בית שמש, הלבנת הון,  שיבוש מהלכי משפט, הדחה בחקירה, השתלטות עבריינית על מכרזי הפעלת שירותים בחופי העיר אשדוד, עבירות מס, הסתייעות בעובדי ציבור לשימוש לרעה במעמדם ובסמכויותיהם כדי לקדם את פעילותו הפלילית של הארגון, סחיטה בכוח ובאיומים של מהמרים ושחקני משחקים אסורים, וכן של בעלי עסקים בעיר אשדוד על מנת להניעם לשלם לארגון סכומי כסף, בין היתר, באופנים הבאים, לכאורה: סחיטת שחקני משחקי מזל אסורים כדי שיגיעו להשתתף במשחקים אסורים המתנהלים במקומות שבשליטת הארגון. סחיטת אנשי עסקים בעיר אשדוד ביחס לכספים אותם ניסה הארגון לחלץ מידיהם של אותם בעלי עסקים בטענות ומטענות שונות כמפורט באישומים בעניין סחיטתו באיומים ובכוח של איש העסקים ז'ילבר שיקלי, וסחיטתו באיומים ובכוח של קבלן בניה מוכר מאוד בעיר. סחיטת בעלי עסקים, ואחרים, בעיר אשדוד, ומחוצה לה, וזאת על רקע גביית החזרי ההלוואות בריבית שהועמדו להם על ידי ארגון הפשיעה". 

האישומים נגד עובד העירייה, רוז'ה זעפרני:

על פי כתב האישום, זעפרני ניהל מספר חשבונות בנק עבור העומדים בראש ארגון הפשיעה, העביר אליהם כספים וביצע פעולות של מיליוני שקלים בחשבונות אלה. כמו כן, על פי כתב האישום, זעפרני ניצל את משרדיו באיצטדיוני העירייה כדי לאפשר לחברי הארגון לנהל במקום ישיבות לקידום ענייניהם העבריינים.

עוד נכתב בכתב האישום כי זעפרני עשה שימוש לרעה במעמדו כעובד עירייה בכיר, ובעל השפעה על בעלי תפקידים רלוונטיים בעיריית אשדוד, כדי לקדם את שאיפתו העסקית של הנאשם 1 (ארמונד מיארה) לשליטה במתן השירותים למתרחצים בחופי העיר אשדוד, וזאת, בין היתר, על דרך תיאום פגישות, ויצירת קשר טלפוני בין הנאשם 1 לבין גורמי עירייה רלוונטיים, וביניהם הנאשם 8 (מאיר בן גוזי), ואחרים, לרבות מנכ"ל "חופית-החברה לפיתוח התיירות באשדוד בע"מ" ואנשי הפיקוח העירוני/הימי בעיריית אשדוד.

עוד מצוין בכתב האישום כי זעפרני דאג לקבל לעבודה בעירייה את בנו של ראש הארגון, שעבד תחת חסותו והיה נתון לפיקוחו. על פי כתב האישום, בנו של ראש הארגון לא התייצב לעבודה בעירייה באופן סדיר, ועבודתו לא הייתה נתונה בפיקוח כלל ועיקר, והוא הקדיש את עיקר עתותיו ומרצו, לפעילות ארגון הפשיעה, ופעילויות פליליות אחרות.

"החל משנת 2003, ועד סוף שנת 2010, ביצע הנאשם בח-ן הפקדות שוטפות של צ'קים, וכספי מזומן, אשר מקורם בהכנסותיהם של הנאשמים 1 ו-3 מעסקי ההימורים המפורטים באישומים לעיל, ואשר מהווים "רכוש אסור" כהגדרתו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, ובסך כולל של 7,209,875 ₪", נכתב בכתב האישום. זעפרני חשוד שסייע לארגון לשכור דירות הימורים בעיר, וכן סייע ברכישת רכבים לצורכי הארגון.

סעיפי האישום נגד זעפרני הם: קשירת קשר לביצוע פשע במסגרת ארגון פשיעה, הלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה, הלבנת הון במסגרת ארגון פשיעה, עשיית פעולה ברכוש אסור במסגרת ארגון פשיעה, סיוע לאחר להתחמק מתשלום מס במסגרת ארגון פשיעה, מתן שירותי מטבע בלא רישום, עובד ציבור המסייע לארגון פשיעה ומרמה והפרת אמונים.

האישומים נגד מנהל אגף החופים ויו"ר ועד העובדים, מאיר בן גוזי:

"לאורך השנים נשוא כתב האישום, והחל משנת 2005, עשה הנאשם 8 שימוש לרעה במעמדו, ובסמכויותיו, כדי לקדם את פעילותו הפלילית של ארגון הפשיעה, אשר בראשו עומד הנאשם 1 (ארמונד מיארה)", מצוין בכתב האישום.


על פי כתב האישום, כאשר שהה ראש הארגון במאסר בעניין אחר, פעל בן גוזי כדי להכניס את אישתו ואת בנו של מיארה, לעבוד בעירייה.

עוד מצוין בכתב האישום כי כאשר נעצר בנו של ראש הארגון (בבר מיארה) בחשד לחברות בארגון פשיעה, חתם בן גוזי על מסמך המלצה, אשר נועד לקדם את שחרורו מתנאי מעצר הבית, ולאפשר לו את חופש התנועה החיוני לפעולתו כמנהל בארגון הפשיעה. 

על פי כתב האישום, במסגרת מכתב ההמלצה האמור לעיל, עמד בן גוזי על מסירותו, והתמדתו של בבר מיארה בעבודתו בעירייה, ועל היותו "עובד מצטיין", וזאת חרף העובדה שמשך רוב תקופת עבודתו בעירייה הוא לא היה מפוקח בעבודתו כלל ועיקר, ומנהליו הישירים נמנעו במודע, ואף נרתעו, מלפקח אחר התייצבותו בפועל לעבודה בעירייה.

סעיפי האישום נגד מאיר בן גוזי הם: קשירת קשר לביצוע פשע במסגרת ארגון פשיעה, עובד ציבור המסייע לארגון פשיעה, מרמה והפרת אמונים.

עו"ד דינו של בן גוזי, עו"ד ירום הלוי, ציין בעקבות הדיון להארכת מעצרו כי "מסתמן שמרשי ישוחרר למעצר בית בצפון הארץ. החלטה על שחרורו תתקבל לאחר שחלופת המעצר תאושר על ידי בית המשפט".
כאמור לשופט הייתה ביקורת קשה על המסרים שהעבירה התביעה בנושא בן גוזי אשר הציגה מסרים מנופחים.


השתלטות עבריינית של ארגון הפשיעה על מכרזי מתן השירותים למתרחצים בחופי העיר אשדוד:

במהלך שנת 2009, הוחלט ע"י עיריית אשדוד, והחברה העירונית "חופית", לערוך הליך של מכרז ביחס למתן השירותים למתרחצים בחופי העיר אשדוד , וזאת, בין היתר, במטרה להרחיק גורמים עברייניים משליטה בתחום מתן השירותים בחופים, ולמנוע מצב של מונופולין על מתן השירותים בחופים. בהתאם לאמור לעיל, וכדי לקדם את הרחקתם של גורמים עברייניים מתחום מתן שירותי החוף למתרחצים, הוחלט לכלול בתנאי הסף למכרז גם דרישה בדבר היעדר רישום פלילי ביחס לזכיינים שיגישו מועמדותם לזכייה במכרז, וכן להגביל את המתמודדים במכרז להפעלה בפועל של שירותים עבור לא יותר מחוף אחד מתוך חמשת החופים.

על פי כתב האישום, ראש הארגון פעל כדי לבסס מעמדו במתן שירותים בחופי אשדוד. בין השאר הוא הסתייע, כל על פי כתב האישום, במנהל אגף החופים ואחרים, שהגישו הצעות בשמו וזכו, אך מי שהפעיל את השירותים וגרף את הכסף היה ארגון הפשיעה. כמו כן חשוד ראש הארגון שלא ניהל ספרי תקבולים ולא דיווח על הכנסותיו לרשויות המס.

האישומים נגד איש העסקים המוכר בעיר:
על כתב האישום, סייע האיש להסתיר את פעילות הארגון. כתב האישום מתאר כיצד באחת הפעמים שתקף ראש הארגון אדם בפיצוציה, תועד מספר הרכב עימו הוא נמלט מהמקום ושהיה שייך לאותו איש עסקים. בחקירתו כיסה איש העסקים על פעילותו העבריינית של ראש הארגון, ולא דיווח שבשעת המקרה היה הרכב ברשותו.

עוד מצוין בכתב האישום כי במהלך השנים 2005-2011 פעל איש העסקים במספר הזדמנויות שונות, ותוך ניצול משלח ידו, וידיעותיו בתחום סחר הרכב, ותוך ניצול התשתית העסקית שעמדה לרשותו במסגרת החברות שלו לרבות עובדיהן, לקוחותיהן, ומערכת חשבונותיהן, כדי לבצע פעולות ברכוש אסור במסגרת ארגון הפשיעה, ובמטרה לקדם את פעילות הלבנת ההון של ארגון הפשיעה, וכן סייע לראש הארגון להתחמק מתשלום מס.

על פי כתב האישום, בתמורה לביצוע פעולות הלבנת ההון עבור הנאשם 1, והסיוע לנאשם 1 להתחמק מרשויות המס, נהנה איש העסקים מחסותו של הנאשם 1, כראש ארגון פשיעה, בין היתר, עת גורמים עברייניים בכירים ביקשו להפריע את מהלך עסקיו.

איש העסקים ישהה בבית המעצר עד ליום שלישי ואז עניינו ידון שוב.


תקיפה וסחיטת מנהל מתנ"ס בעיר: 

ליאור מיארה, בנו של ארמונד מיארה (ראש ארגון הפשיעה לכאורה), עובד החברה העירונית באחד המתנ"סים בעיר. על פי כתב האישום, כאשר נודע לו על החלפת מנהלים במתנ"ס, הוא פנה אל המנהל החדש לקבוע עימו פגישה. המנהל החדש סירב לפגישה וציין שהוא יקיים פגישות לאחר שייכנס לתפקידו, אלה שלרוע מזלו, מיארה הצעיר לא התרשם מתושבתו וביחד עם אחר הוא פעל על מנת לפגוע במנהל המתנ"ס.

על פי כתב האישום, הותקף מנהל המתנ"ס בפניו על ידי חברו של מיארה, וכן הובהר שסידור העבודה של ליאור מיארה הוא שהוא קובע לעצמו את סידור העבודה. עוד הובהר למנהל המתנ"ס שאם לא יעלים עין, הדבר יעלה לו בחייו.

מנהל המתנ"ס, מבלי שהייתה לו ברירה, הסכים לסידור העבודה של מיארה הצעיר. הוא מעולם לא הגיש תלונה במשטרה בעניין תקיפתו וסחיטתו מפחד שיבולע לו.

כאן המקום להזכיר שמדובר בחשדות והאשמות בלבד וטרם הוכחה אשמתם של כל המעורבים בבית המשפט. כעת על בית המשפט להחליט אם ההאשמות נגד המעורבים מבוססות ומצדיקות הרשעה.
 

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]