המשטרה (באמצעות ימ"ר לכיש והיחידה הארצית לחקירות הונאה) עצרה היום דמות מאוד ידועה בעיריית אשדוד, מי שבשבועיים האחרונים כבר נחקר והיום הוחלט להכניסו למסגרת מעצר מלא.
הערב התקיים דיון בבית המשפט בבקשה להארכת מעצר. בית המשפט באשקלון נעתר לבקשת עורך דינו של העצור, עו"ד ירום הלוי, והורה על מעצר בית עד מחר. במשטרה ביקשו לעכב את הביצוע בעקבות כוונתם לערער לבית המשפט המחוזי. הערעור צפוי להיות עוד הערב.

המשטרה מייחסת לאיש הציבור שנעצר חשדות של סיוע לארגון פשע, הפרת אמונים וקידום מכרזים עבור ארגון הפשע. 

עו"ד ירום הלוי: "בית המשפט קיבל טענתי שמדובר במעצר שערורייתי ומיותר, זאת בעקבות העובדה שמרשי כבר נחקר בגין אותם חשדות ושוחרר בתום חקירתו. למעשה בחקירתו היום לא היתה שום פריצת דרך שתצדיק את מעצרו. בית המשפט קיבל טענתי שלאיש הציבור ייגרם נזק גדול ובלתי מוצדק במידה וייעצר. מדובר במאסר שערורייתי שכל תכליתו לשבור את רוחו של איש הציבור, ולגרום לו לספר דברים למשטרה שהוא אינו יודע עליהם.
המשטרה מעוניינת להאריך את מעצרו במטרה למנוע אפשרות לשיבוש הליכים. ב
מקביל הוחלט להאריך את מעצרו של איש העסקים המוכר עד מחר, זאת לאחר שהסתיימו 9 ימי המעצר הראשוניים.

 
החשדות נגדו מתמקדות בסיוע לארגון פשיעה באמצעות הלבנת הון. שמותיהם של העצורים נאסרו לפרסום ובכל מקרה מדיניות האתר לא לפרסם את שמות החשודים בחג.
פרוטוקול מתוך בית המשפט, בעיניינו של הבכיר בעירייה:

בית משפט השלום באשקלון

בפני כב' השופט השמואלי-מאייר.
 המבקשת מדינת ישראל נגד החשוד  xxx עציר

ב"כ המבקשת, לאחר שמוזהר כחוק:

אני חוזר על האמור בבקשה, ומצהיר על אמיתותה.

( מגיש לעיון בית המשפט את תיק החקירה, וכן דו"ח סודי). אנו מבקשים להאריך את מעצרו של החשוד ב24 שעות. הכוונה להגיש הצהרת תובע.

מדובר בעובד ציבור שסייע במסגרת תפקידו לארגון פשיעה להתבסס בעירייה.

 

ב"כ החשוד: המעצר הוא שערורייתי.

ב"כ המבקשת עונה בחקירה נגדית לב"כ החשוד:

ש: החשוד כבר זומן לחקירה לפני שבוע? בעצם הוא לא זומן אלא הפתעתם אותו בביתו?

ת: נכון עשינו חיפוש בביתו והבאנו אותו לחקירה

ש. בי ן 6 ל–7 בבוקר באתם בהפתעה?

ת. כן.

 ש: הוא נחקר משעות הבוקר עד שעות אחר הצהריים?

האם נכון שהושמעו לו במסגרת החקירה האזנות סתר, הושמעו לו שיחות טלפון?

השמיעו לו האזנות סתר והתבקשה תשובתו מה השיבוש? מה המשחק הזה?

כל החקירה הזאת היא טלפונים

 ת: כותב לבית המשפט על פתק את התשובה

ש: אני מבקש שבית המשפט יאפשר לי  לראות מה החוקר משיב - בכ ן  א ו לא

ב"כ החשוד: אני מבקש שבית המשפט יחייב את ב"כ המבקשת לענות

ש: בוצע חיפוש בביתו: אז נלקח לחקירה?

ת: כן.

ש: הושמעו לו שיחות ?

ת: כן, הושמעה לו שיחה, גם היום  הושמעו לו שתי שיחות טלפון

ש: אני אומר ל ך שכבר ב26/3 – הוא נחקר על נושא זה בדיוק. זאת אות "גברת" עם אותה אדרת

ת: ממש לא. התגבשו ראיות נוספות.

ש. מה שהטחתם בו אז, הטחתם גם היום.

"דאגת לבנו של ***, ניסית לעזור ל***, להנחות אותו כצד לקבל תפקיד שהוא רוצה"

ושלל טענות שעניינן סיוע לארגון פשע. והיום קורה אותו דבר, משמיעים לו שתי שיחות לא עם ***, עם צדדי ג' ובשתי השיחות אומרים לו" *** רוצה כ ך וכך.

ת. החקירה האחרונה ביססה את המודעות של החשוד לקיומו של ארגון הפשיעה וקשרה אותו

לעבריינים וביססה את המסוכנות שלו.

ש. שאתה אומר ביססה את מודעותו, הכול גלום בחקירתו ובהודעתו?

ת. כן.

ש.בית המשפט קורא ולמד מה שאתה אומר?

ת. כן.

ש. היום זה להבדיל מחקירתו הקודמת?

ת. לא להבדיל, זה בנוסף.

ש. למה הוא לא נעצר ב26/3 ?

ת. כ י לא חשבנו אז שנכון לעצור אותו

ש. לאיזה סעיף בדוח הסוד י אתה מפנה?

ת סעי ף.4

ש. אז ב26/3 – הודעתו כשלעצמה ל א לימדה על מודעותו על ארגון פשיעה?

ת. לא רק. היום אנחנו מבוססים יותר אחרי שלוש השבועות של חקירה גלויה והחשדות נגדו

התבססו בצורה משמעותית והצריכו את מעצרו.

ש. תאשר ל י שהחומר שהוצג בפניו היום היה קיים ב26/3 ?

ת. זה מופיע בדוח הסודי

ש. אני מבקש שתענה. זה היה קיים ב.26/3 ?

ת: זה לא היה בידי החוקרים באותה עת ולא בידינו את החומר כדי  להטיח בו

ש. תאשר ל י שהחומר שהוצג בפני החשו ד היום היה קיים ב 26/3

ת. בידי החוקרים ל א היה

ש.בידי החוקרים זה בידיכם?

ת. כן.

ש. אב ל להבדיל החומר היה קיים ברשות המשטרה?

ת. אני לא רוצה להתייחס למהותו של החומר.

אני מגיש לבית המשפט את התשובה בכת ב

ש. האם אני זכאי לשמוע את התשובה כשבעצם ביקשתי אישור שהחומר היה בידי המשטרה?

ת. החומר היה במשטרה באופן כללי

ש. מה בעצם הטענה, שאתם מעבר לכך שאין פריצת דרך משמעותית שתצדיק את המעצר, כותבים" סייע לארגון פשיעה, בין היתר בתחום מכרזי חוף הים?" מה לפי החשד הוא עשה ולמה הוא עשה?

ת. מפנה לחקירה ולדוח הסודי.

ש. מת י קיבלת את החומר שלגביו הוא נחקר היום?

ת. קיבלנו את החומר אתמול.

 

ב" כ המבקשת מסכם:  אני חוזר על האמור בבקשה ומבקש להיעתר לה במלואה.

 

ב" כ החשוד מסכם:

פתחתי בכותרת. מדובר בשערורייה ומותר לי לרתום בתעוזתי את בית המשפט הנכבד כעד לטובתי.

הופעתי בפני בית המשפט באותה פרשה לפני מספר ימים ולא טענתי לשערורייה. אני לא משתמש במלים גבוהות סתם כך! במקום אחר ולגבי אדם אחר טענתי טענות.

כמשפטן,כמנסה לכבד את עצמו ואת המאזינים לו ולאחר ששוחחתי ארוכות עם החשוד, הבנתי ואני בטוח שאני צודק , כי אין פריצת דרך אמיתית משמעותית, מהותית שתצדיק היום את מעצרו , לאחר שהוא כבר שוחרר מחקירה ארוכה ומתישה לפני  כ–10 ימים.

האיש עובד ציבור, ללא עבר פלילי שמעולם לא הוכתם. לא רק זאת, אלא שעצם מעצרו, אפילו לשעה יכתים את שמו לשווא באופן בלתי מוצדק.

עוד דבר, עם כל הכבוד, מה הסיבה שהחומר לא הוצג? החומר היה ברשות המשטרה. החוקרים לא קיבלו עוד שני תמלילים או האזנות סתר, שאני מסיק שזה החומר שעומת איתו היום החשוד. אבל גם בחקירה הושמעו לו האזנות סתר.

אם היה האזנות סתר, הכול עניין של נתונים מצטברים, האזנת סתר מלמד על עצמו שהוא בעצם מבצע עבירה חמורה מאוד, לדוגמא פלוני אומר לו 100,000 דולר שמתי לך מתחת לשיח, והוא אומר קיבלתי תודה. נגיד, אז באמת זה פריצת דרך. מ ה יש שם? מה הפרופורציות?
 יעצרו עובד ציבור שאין ל ו עבר פלילי. הוא השיב לשאלו ת  ב –26/3 וגם היום, הוא אמר שהוא מכיר את ***, גדלו ביחד, בטח שהוא מדבר ונחמד וכו'.

 

ב"כ המבקשת:

מדובר בתקדים לגב י סעי ף 4 לחוק מאבק בארגון פשיעה. עוצמת החשדות מצדיקה את המעצר.

 

ב"כ החשוד:

אני מציע כי עד מחר ישהה החשוד בתנאי מעצר בית מלא, בביתו באשדוד,  תחת פיקוח אחיו.

 

החלטה:

 בפניי בקשה להורות על הארכת מעצרו של החשוד ב-24שעות לצרכי חקירה.

העבירות המיוחסות לחשוד הנן מרמה והפרת אמונים ועובד ציבור המסייע לארגון פשיעה.

על פ י הנטען בבקשה, החשוד סייע לארגון פשיעה הפועל בעיר, בין היתר בתחום מכרזי חוף הים.

עיינתי בתיק החקירה, ולאחר שעשיתי כ ן נחה דעתי כ י בידי המבקשת החשד הסביר הצרי ך בעוצמתו בשלב זה, כ י החשוד ביצע את העבירות המיוחסות לו.

עילות המעצר הרלוונטיות בשלב זה הן לעניין החשש משיבוש הליכי חקירה ומשפט והצורך בנקיטת הליכי חקירה כשהחשוד נתון במעצר.

שמתי  ליבי לפעולות החקירה הנדרשות, כפי העולה מהדו"ח הסודי אשר הוצג לעיוני. על הדו"ח נמנות 4  פעולות חקירה מהותיות, כפי שסימנתי בדו"ח הסודי.

בהקשר זה יש לציין כי החשוד נחקר ע" י המשטרה בגין החשדות המיוחסים לו כבר ביום 26/3/2012

(דהיינו לפני 10 ימים),ובתום חקירה ארוכה שוחרר בתחנה ע"י הקצין הממונה.

לטענת ב"כ המבקשת, מאז חקירתו הראשונה של החשוד חלו התפתחויות בתיק המצדיקות את מעצרו. מדובר בחומרים אשר לא היו בידי חוקרי התיק, אלא בידי המשטרה באופ ן כללי.

עיינתי בראיות החדשות  שהצטרפו לחומר החקירה, ולאחר עיון בה מצאתי כי אין מדובר בפריצת דרך חקירתית משמעותית, כטענת ב" כ המבקשת, המצדיקה החזרתו של החשד למעצר.

כידוע, אדם אשר שוחרר ממעצר לא ייעצר מחדש בנקל, ולא מצאתי במקרה זה נסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מכלל זה. החשדות  העולים מן החומרים החדשים אינם מוסיפים באופן משמעותי על החשדות הקיימים מזה זמן, ובאם סברה המבקשת לפני 10  ימים כי  החקירה לא מצדיקה את מעצרו של החשוד, שכן החשוד איננו מסוכן, ושחרורו לא ישבש את החקירה– איני מוצאת סיבה לשנות מקביעות אלה אף לאור החומרים החדשים שהתווספו.

 

הנני מורה על שחרורו של החשוד - החשוד ישהה במעצר בית מלא בביתו,תחת פיקוחו של אחיו,

 התובעים הגישו ערעור לבית המשפט המחוזי.

סמוך לחצות, לאחר דיון בערעור המשטרה בבית המשפט המחוזי בב"ש, הוארך מעצרו של איש הציבור ביום אחד. היום צפויה המשטרה להגיש הצהרת תובע בחלק מהפרשה.
 

אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל: [email protected]