צילום: אורי קריספיןהשחתת שלטי פרסום בלב רובע הסיטי של חלקי נשים חשופים - שלטי פרסום שנמצאים ממש בכניסה לקניון הסיטי / התחנה המרכזית, הושחתו על ידי אלמונים. חלקי גוף חשופים של הנשים בפרסומות כוסו בצבע שחור מטעמי צניעות.

מטרידה העובדה שהאירוע מתרחש ממש מתחת למצלמות אבטחה עירוניות ומצלמות של הקניון והתחנה הסמוכה. כל אלה אמורים היו לקלוט אירוע חריג ולפעול. ייתכן והמשחיתים נתפסו, אך למערכת אשדוד נט אין כל מידע בעניין.

צילום: אורי קריספין

צילום: אורי קריספין