הרב הראשי יצחק יוסף

האתר החרדי כיכר השבת מדווח כי הראשון לציון והרב הראשי יצחק יוסף, פסק במהלך 'שיעורו השבועי', על איסורים חדשים לנשים:

"אסור לרחוץ בחוף נפרד בו נמצא מציל גבר, אלא אם כן ילכו עם חלוק, בכדי שלא יכשילו אותו". (אולם בכל החופים בישראל, גם אלו הנחשבים לחופים נפרדים, נמצא מציל זכר).

באשר לנשים הרוחצות בחוף נפרד, פסק הרב הראשי:
"אם הבנות הולכות, צריך שתהיה מצילה.
אם יש מציל, מי מתיר למציל לעמוד שם ולהשגיח על הבנות.
גם בחוף, שעושים חוף נפרד, מי מתיר לנשים להתרחץ בחוף נפרד, של נשים, כשיש שם מציל.
מותר לו? הן מכשילות. 'לפני עיוור לא תתן מכשול'. ודאי שזה אסור".

הרב הבהיר:
"אלו שהולכות למקומות כאלו, אם רואים מציל, שילכו עם חלוק, שלא יכשילו את המציל. אף אחד לא מתיר את זה. אם יש שם מצילה - זה הכי טוב".

מה בנושא לרחוץ בחוף מעורב?
"אסור מעיקר הדין, זו לא חומרא ולא חסידות, זה דבר שאסור בכל תוקף!!!".