הפרויקט באשדודעשרים ושמונה (28) יחידות דיור בנות 4 חדרים יושכרו במחיר מוזל של כ-3,840 ש"ח לחודש. מחיר השכירות מיועד לזכאי משרד השיכון ושיעמדו בקריטריונים שקבע המשרד. 

הדירות מצויות בפרויקט אזורים LIVINING ברובע ט"ז, פרויקט דיור להשכרה. מדובר ב- 2 בניינים בני 14 קומות הכוללים בסך הכל 112 יח"ד (56 בכל בניין), בתמהיל שכולל 54 דירות 4 חדרים, 52 דירות 5 חדרים, דירות גן ודירות פנטהאוז.

הדירות בפרויקט יצאו להשכרה בשוק החופשי מוקדם יותר החודש, כעת מתחיל הרישום לדירות שהוקצו בפרויקט לזכאי משרד השיכון. 

מחיר השכירות לזכאים כולל חניה אחת ודמי ניהול חודשיים (שמגיעים למאות שקלים לחברת הניהול). תקופת החוזה עליו יחתמו הזכאים היא לשלוש שנים עם אופציה להארכה עד ל-10 שנים סך הכל.

פרטים נוספים באתר המכירות של החברה ברחוב התפוז 2-4 באשדוד.

מי זכאי לשכירות המוזלת?

התכנית פועלת בשני מסלולים:

מסלול א' - הקצאה על פי ניקוד: זכאים למסלול זה זוג (כולל משפחות שבראשן עומד הורה עצמאי וזוגות העומדים להנשא בתוך שלושה חודשים) או יחיד מעל גיל 35, חסרי דירה. שכרם הממוצע אינו עולה על כפל השכר ממוצע במשק שהינו 10,574 ש"ח (סכום כולל של 21,148 ש"ח).

מסלול ב' - זכאי תכנית מחיר למשתכן: המסלול מיועד לזכאי מחיר למשתכן במתכונת חדשה (לא תינתן עדיפות לבני המקום). תינתן עדיפות מוחלטת לזזכאי מסלול א'. אם יישארו דירות לאחר ההקצאה וההגרלה במסלול א', תועבר יתרת הדירות להגרלה לנרשמים למסלול ב'.

על מנת להרשם יש להצטייד בתעודת זכאות, אותה יש להוציא באחת מחברות ההרשמה.

פרטים נוספים על פרויקט דיור להשכרה תוכלו למצוא באתר משרד השיכון.